• UABDivulga
06/2014

Predictors de la conducta suïcida en el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP)

Aquest treball investiga els factors de risc relacionats amb la conducta suïcida en persones amb trastorn límit de la personalitat (TLP), un trastorn mental greu i freqüent però no molt conegut fora de l'àmbit de la salut mental. Els resultats indiquen que ser particularment més hostil (tret de personalitat relacionat amb impulsivitat i amb emocions com la ràbia) i haver patit abús sexual durant la infància comporta un major risc de presentar temptatives de suïcidi en les persones afectades per aquest trastorn.

El trastorn límit de la personalitat és un trastorn mental greu que es caracteritza fonamentalment per inestabilitat emocional i una marcada impulsivitat. Les persones que el pateixen solen presentar dificultats per regular les seves emocions, inestabilitat en les relacions i en la seva autoimatge, i comportaments impulsius i imprudents (consum d'alcohol o d'altres substàncies, sexe no segur, ludopatia, etc.). Un marcador important de gravetat en aquest trastorn és la presència de conductes suïcides, presents en aproximadament un 80% de les persones que pateixen TLP.
 
Segons les dades aportades per diferents estudis sobre el TLP, entre els possibles factors associats a la conducta suïcida es troben algunes característiques de personalitat com la impulsivitat, la comorbiditat amb abús de substàncies, patir un episodi depressiu major, la història prèvia d'intents de suïcidi, factors sociodemogràfics (no tenir parella, estar sense feina i trobar-se aïllat socialment) i la història d'experiències traumàtiques en la infància, entre d'altres.

La impulsivitat implica una dificultat per al control de la pròpia conducta, passant ràpidament a l'acció sense donar temps a la reflexió. Pot estar relacionada amb un altre tipus de conductes i trets com l'agressivitat i l'hostilitat. Quan aquestes característiques són molt extremes o poc flexibles poden ser perjudicials per a la persona i el seu entorn. Un altre dels factors implicats en la gravetat del TLP són les experiències traumàtiques durant la infància. Aquestes experiències fan referència a episodis d'abús, pèrdues significatives, negligència per part dels cuidadors, etc. Moltes de les persones amb TLP refereixen haver patit algun tipus d'experiència traumàtica durant la seva infantesa, sent la més freqüent l'abús sexual. Estudis previs han suggerit que patir abús sexual durant la infància s'associa amb la presència de conductes suïcides en l'edat adulta.

Aquest treball, que forma part d'un projecte més ampli d'investigació, pretenia posar en relleu els factors relacionats amb la conducta suïcida en un grup de 76 persones diagnosticades de TLP. De tots els trets de personalitat avaluats, només l'hostilitat (irritabilitat, ràbia, agressivitat, etc) va demostrar mantenir una relació amb les temptatives de suïcidi. D'altra banda, també l'abús sexual en la infància va demostrar una forta relació amb el suïcidi. Aquestes dues variables van ser predictores d'un major nombre de temptatives de suïcidi al llarg de la vida i d'una major gravetat.
 
Aquests resultats suggereixen que l'hostilitat i l'abús sexual a la infància són importants factors de risc per al suïcidi en el TLP. Una correcta avaluació permetria la identificació d'aquest subgrup de risc, el que facilitaria el desenvolupament de pautes d'intervenció més efectives per a la prevenció del suïcidi en el TLP.

Liliana Ferraz

Referències

Ferraz, L.; Portella, M. J.; Vállez, M.; Gutiérrez, F.; Martín-Blanco, A.; Martin-Santos, R.; & Subirà, S. Hostility and childhood sexual abuse as predictors of suicidal behaviour in borderline personality disorder. Psychiatry research 210(3): 980–985. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2013.07.004.

 
View low-bandwidth version