• UABDivulga
01/2012

Participació i desenvolupament educatiu en municipis i ajuntaments

Un problema amb què es troben els municipis i els seus ajuntaments en l'àmbit de l'educació és el de combinar els models propis, contextualitzats i més centrats en els processos, amb els models d'avaluació externa, estandarditzats i generals que parteixen d'indicadors de serveis socials i educatius. La tesi doctoral duta a terme a la UAB per José Luís Muñoz tracta de donar resposta a aquesta disjuntiva combinant l'estudi d'aspectes conceptuals amb la investigació aplicada.

José Luís Muñoz aborda en la seva tesi doctoral realitzada a la UAB una temàtica d'investigació centrada en l'anàlisi de la participació educativa en els municipis. En concret, aborda la concreció i la validació d'un model i instrument de desenvolupament educatiu dels municipis, des de l'actuació realitzada pels ajuntaments. Tant el model com l'instrument permeten conèixer i valorar el nivell de desenvolupament educatiu dels municipis des de la perspectiva de la contextualització.

Tracta així de donar resposta a un dels problemes més significatius als quals s'enfronten els municipis i els seus ajuntaments: combinar els models d'avaluació externa, estandarditzats i generals que parteixen d'indicadors de serveis socials i educatius, amb models propis, contextualitzats i més centrats en els processos.

Permet també revisar, al llarg dels seus quatre capítols, aspectes conceptuals com la participació social en educació, la gestió de l'educació a nivell municipal, el desenvolupament educatiu en els municipis i les possibilitats i limitacions dels models d'autoavaluació per a la millora i el desenvolupament d'una investigació aplicativa en dues fases (amb entrevistes en profunditat, grup de discussió, consulta a experts i aplicació en Serveis Municipals d'Educació, entre d'altres).

Els resultats i les conclusions situen el marc de la problemàtica analitzada, derivant propostes d'interès per als ajuntaments, gestors i personal tècnic municipal. Com a producte es generen un model i un instrument validats per identificar el nivell de desenvolupament educatiu d'un municipi, des del seu ajuntament, acompanyats d'un protocol d'aplicació i indicacions per orientar la interpretació dels resultats.

José Luís Muñoz Moreno

Referències

"Participación y desarrollo educativo en los municipios y desde los Ayuntamientos". Tesi doctoral defensada per José Luís Muñoz Moreno el 20 de gener de 2012. Director: Joaquín Gairín Sallán.

 
View low-bandwidth version