• UABDivulga
11/2014

Novetats en el diagnòstic de lesions tumorals al pulmó

S’ha publicat un estudi sobre l’ús d'una nova tecnologia mínimament invasiva en el diagnòstic de lesions tumorals al pulmó, l’ultrasonografia endobronquial (USEB), que consisteix en una minisonda ecogràfica que s’introdueix pel canal de treball del broncofibroscopi i pot accedir a les ramificacions bronquials per localitzar una lesió tumoral. Els resultats mostren que el rendiment diagnòstic d’utilitzar conjuntament aquest procediment i la fluoroscòpia (radiologia) és més elevat que l’ús de la fluoroscòpia únicament.

Les lesions pulmonars perifèriques són opacitats radiològiques focals menors de 30 mm que fins en un 80% dels casos poden tractar-se de lesions tumorals malignes. Per tant, és important obtenir mostra cito-histològica per a confirmar-ne la malignitat.
 
Fins ara, per al diagnòstic d’aquest tipus de lesions s’utilitzava la fluoroscòpia, que es tracta de radiologia en temps real, i ens permet saber si ens trobem propers o contactant amb la lesió a l’hora de realitzar les tècniques diagnòstiques (raspallats citològics i/o biòpsies transbronquials).
 
L’ultrasonografia endobronquial (USEB) radial consisteix en una minisonda ecogràfica que, introduïda pel canal de treball del broncofibroscopi, pot accedir a les diferents ramificacions bronquials per tal de poder localitzar una lesió tumoral present a la via aèria perifèrica. Gràcies a aquesta tècnica podem determinar amb seguretat que ens trobem a l’interior de la lesió, fet que no succeeix amb la fluoroscòpia, atès que treballa bidimensionalment.
 
En el treball recentment publicat pel nostre equip a la revista Archivos de Bronconeumología, el primer que es publica a l’estat espanyol on es mostren els resultats obtinguts amb aquesta nova tecnologia, comparem el rendiment diagnòstic de la broncoscòpia utilitzant l’ecobroncoscòpia radial i la fluoroscòpia amb l’ús només de la fluoroscòpia. En el nostre estudi es va obtenir el diagnòstic mitjançant broncoscòpia en el 72.4% dels pacients. En el grup amb fluoroscòpia i USEB radial es van diagnosticar el 78% i en el grup on només es va emprar la fluoroscòpia el 69%. No obstant, per a lesions menors de 30 mm la fluoroscòpia amb USEB radial incrementa significativament el rendiment diagnòstic en comparació amb la fluoroscòpia únicament (90% vs. 52%).
 
Aquests resultats són importants perquè demostrem que mitjançant procediments diagnòstics mínimament invasius (la broncofibroscòpia es pot fer de forma ambulatòria amb sedació intravenosa, sense pràcticament complicacions rellevants) es poden diagnosticar lesions tumorals al pulmó en estadis molt localitzats i així decidir el tractament més adient en cada cas. 
 
Imatge superior esquerra: Imatge per fluoroscòpia de la lesió pulmonar perifèrica i la sonda ecogràfica en el seu interior (a dalt) i imatge ecogràfica obtinguda per USEB radial de la lesió (a baix).

Albert Sánchez Font
Unitat d'Endoscòpia Respiratòria, Servei de Pneumologia, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar

Referències

Sánchez-Font, A.; Giralt, L.; Vollmer, I.; Pijuan, L.; Gea, J.; Curull, V. Endobronchial ultrasound for the diagnosis of peripheral pulmonary lesions. A controlled study with fluoroscopy. Archivos de Bronconeumología 50(5): 166-171. 2014. doi: 10.1016/j.arbr.2014.03.014.

 
View low-bandwidth version