• UABDivulga
03/2010

Noves tècniques per a la detecció de la tuberculosi latent

Tuberculosi als drogodependents

Espanya és un dels països industrialitzats amb major índex de tuberculosi, especialment entre els afectats pel VIH i les persones drogodependents, però la infecció acostuma a romandre latent en la majoria dels casos. La prova in vivo tradicional, coneguda com a PPD, consisteix en un test cutani que pot donar falsos positius o falsos negatius. Aquest estudi ha diagnosticat tuberculosi latent gràcies a dos nous mètodes in vitro, entre la població drogodependent de l'àrea metropolitana de Barcelona, mostrant un elevat percentatge (42%) d'afectats entre els pacients que estaven sota tractament de desintoxicació.

La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada per Mycobacterium Tuberculosi. Espanya està entre els països industrialitzats amb majors taxes de tuberculosi. Hi ha grups amb major risc de sofrir la malaltia; entre ells estan els infectats pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i els drogoaddictes, que a la vegada també tenen major risc d'infecció pel VIH. No tots els individus que s'infecten per Mycobacterium Tuberculosis desenvolupen tuberculosi, a la majoria dels casos la infecció roman latent. En el control de la tuberculosi és necessari identificar i tractar la infecció latent sobretot en aquells individus que tenen més risc de desenvolupar la malaltia.

Durant més de 100 anys, una prova in vivo  el test cutáneo conegut com a PPD o Mantoux, era l'única disponible per al diagnòstic d'infecció latent; consisteix en l'administració intradérmica d'una barreja d'antígens de mycobacteries; als individus infectats pel bacil de la tuberculosi apareix una reacció cutània (pàpula) en el lloc de la injecció. La prova té conegudes limitacions com l'aparició de falsos positius als vacunats enfront de la tuberculosi (la població general espanyola es va vacunar massivament enfront de la tuberculosi fins fa 30 anys) i en exposats a altres mycobacteries humanes no patògenes, així com resultats falsos negatius en individus que estan inmunodeprimits.

Dins l'última dècada s'han desenvolupat noves tècniques de detecció, en el laboratori, d'infecció tuberculosa. Per a la seva realització, una mostra de sang s'exposa a antígens específics del patogen (Mycobacterium Tuberculosi) i si l'individu està infectat es detecta l'aparició de interferón-γ a la sang. Existeixen 2 proves diferents i ambdues han demostrat la seva utilitat en la població general, no obstant això, hi ha poca informació sobre el seu comportament en individus inmunodeprimits i en poblacions amb alt risc de tuberculosi com els drogoaddictes.

L'objectiu d'aquest estudi va ser diagnosticar infecció tuberculosa latent en drogoaddictes assimptomàtics, amb i sense infecció pel virus de la immunodeficiència humana, a través de les noves tècniques de laboratori esmentades. Als pacients que van ingressar per a realitzar un tractament de desintoxicació d'alcohol, cocaïna i/o opiacis entre febrer de 2006 i maig de 2007 se'ls van practicar les 2 proves de laboratori i també el test cutani. Cap dels pacients mostrava signes de tuberculosi activa encara que un percentatge d'ells l'havien tinguda en el passat.

Els resultats mostren que un elevat percentatge (42%) de drogoaddictes de l'àrea metropolitana de Barcelona té infecció tuberculosa latent que es detecta amb les noves tècniques i que ambdues proves mostren bona concordança. A més, el comportament d'ambdues proves en individus no infectats i infectats pel virus de la immunodeficiència humana, sense immunodeficiència severa, és molt semblant.

Inmaculada Rivas
Hospital Germans Trias i Pujol

Referències

"Prospective evaluation of latent tuberculosis with interferon-gamma release assays in drug and alcohol abusers". I. Rivas, et al. Epidemiol Infect. 2009 Sep;137(9):1342-7.

 
View low-bandwidth version