• UABDivulga
17/03/2015

Nous enfocaments en la gobernança de l’aigua urbana

gobernança aigua urbana nova
Els recursos hídrics de les ciutats costaneres suporten moltes tensions a causa de fenòmens com l’acceleració de la urbanització, el creixement demogràfic i el turisme. Aquesta tesi doctoral presenta noves línies d’investigació i estratègies per millorar les polítiques hídriques urbanes vinculades al sector turístic, juntament amb marcs per analitzar i avaluar els fluxos d’aigua física i social i la seva gobernança a les ciutats costaneres mediterrànies, a partir de les perspectives proporcionades per l’ecologia urbana i l’ecologia política urbana.
La foto es va fer a la ciutat de Venècia (2014) i mostra el pou venecià o “Pozzo alla Veneziana”, un element estratègic de l’aigua urbana que va donar forma a l’evolució de l’abastiment urbà de Venècia, així com la de les civilitzacions del Mediterrani oriental. El seu paper va ser fonamental en el cicle hidro-social urbà.

Amb l’acceleració de la urbanització, el creixement demogràfic i els nous sectors econòmics mundials com el turisme, que estan imposant moltes tensions sobre els recursos hídrics urbans i els sistemes de govern en moltes de les ciutats costaneres del món, avui dia és imprescindible entendre com els fluxos d’aigua circulen i interactuen en aquests sistemes urbans. Qüestions igualment importants es refereixen a qui en la societat es beneficia d’aquests fluxos, o per qui estan controlats i governats, i com les qüestions de poder i els interessos influeixen en les estructures de gestió i gobernança dels recursos hídrics.

A través d’estudis de cas de ciutats costaneres turístiques en transició de la conca mediterrània, aquesta tesi doctoral es relaciona amb aquests punts de vista a través de la combinació de perspectives físiques i socials proporcionades per l’ecologia urbana i l’ecologia política
urbana.

Aquests enfocaments s’han combinat aquí amb la idea que la investigació en la gestió de l’aigua urbana i la gobernança sigui enfocada sobretot des d’una perspectiva funcional i física. No obstant això, l’aigua s’ha convertit en una qüestió social, sobretot a les zones urbanes. De fet, l’evidència recent ha cridat a nous discursos i representacions del cicle de l’aigua en l’entorn urbà i del seu model de gobernança.

En aquesta tesi, es presenten noves línies d’investigació i estratègies de com millorar les polítiques hídriques urbanes vinculades al sector del turisme, juntament amb els marcs per analitzar i avaluar els fluxos d’aigua física i social i la seva gobernança a les ciutats costaneres turístiques.

La tesi s’ha dividit en articles: l’article I presenta la base teòrica i metodològica utilitzada per desenvolupar l’estudi i suggereix un marc per analitzar la governabilitat del cicle hidro-social en entorns turístics urbans. L’article II analitza els processos de transformació de les ciutats costaneres turístiques de la Mediterrània a través de l’Ecologia Política Urbana.

L’article III aplica el marc d’investigació proporcionat a l’article I i analitza la governabilitat del cicle hidro-social al cas de Venècia per revelar passades i presents relacions amb els seus cicles hidro-socials i la seva configuració actual de gobernança.

La tesi apunta a la noció de "cicle hidro-social" i sosté la rellevància d’utilitzar la disciplina de l’ecologia política urbana i la geografia crítica per examinar millor la política de l’aigua i els sistemes de gobernança en les ciutats costaneres turístiques, així com per ajudar els responsables que treballen en temes d’aigua urbana.
 

Elena Ridolfi
Departament de Geografia

Referències

“Exploring New Approaches in Urban Water Governance: Case Studies in Mediterranean Areas”, tesi doctoral d’Elena Ridolfi, dirigida pel Dr. David Saurí (UAB) i el Dr. Giuseppe Piperata (IUAV) i llegida al Departament de Geografia.

 
View low-bandwidth version