• UABDivulga
04/2013

Nou mètode per tractar els brots d'esclerosi múltiple

Investigadors del Servei de Neurologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona han elaborat un nou protocol per tractar els brots d'esclerosi múltiple. Aquest protocol classifica els brots en lleus, moderats o greus, segons la puntuació obtinguda en l'escala de discapacitat EDSS, a fi de no tractar els brots lleus i tractar únicament els moderats o greus. A més, aquest treball ha mostrat que tractar els pacients amb les dosis altes habituals de metilprednisolona però per via oral en lloc de per via intravenosa, suposa una millora per a la qualitat de vida del pacient i un estalvi per al sistema sanitari i laboral, contribuint per tant a la seva sostenibilitat.

La major part dels pacients amb esclerosi múltiple (EM) patiran, sobretot al principi de la seva malaltia, episodis subaguts de dèficit neurològic (brots), dels quals es recuperaran en major o menor mesura. Minimitzar el risc de patir un brot és el  fonament en el qual es basen les teràpies actuals per l’EM, però cap de les disponibles es capaç d’evitar-lo completament, per la qual cosa, el tractament adequat del brot que cerca escurçar la seva durada i millorar-ne la seva recuperació, continua essent la pedra angular en l’atenció als pacients amb EM.

Disposem d’una molt abundant literatura mèdica i guies terapèutiques sobre els tractaments que modifiquen l’evolució natural de la malaltia, però molt poca referent a quin és el millor tractament pel brot un cop que aquest s’ha produït. Existeix acord en que cal tractar amb corticoides, però no hi ha consens sobre els brots que s’han de tractar, els corticoides a utilitzar, per quina via, en quina dosi ni durant quant de temps, ni tampoc amb quin període temporal pel que fa a la finestra terapèutica.

En aquest treball de Tesi Doctoral s’ha repassat la literatura mèdica relacionada amb la fisiopatologia del brot d’EM, les pautes de tractament aplicades i com funcionen aquests tractaments, i s’ha exposat un assaig clínic multicèntric, doble cec, aleatoritzat, en el qual s’ha comparat l’eficàcia clínica i radiològica del tractament del brot d’EM amb dosis bio-equivalents de metil prednisolona (MP) per dues vies d’administració diferent: oral i intravenosa.

Els resultats evidencien que no hi ha relació d’inferioritat de la via oral en relació a la intravenosa i que es manté el mateix nivell de seguretat i tolerància. Aquest fet, per si mateix, ja és un clar benefici per a la qualitat de vida del pacient, suposant també un estalvi pel sistema sanitari i laboral. Així, no sembla justificat continuar tractant el brot d’EM per via intravenosa. Amb aquest treball doncs, s'ha contribuït a canviar el paradigma del tractament del brot d’EM.

Cristina Ramo Tello

Servei de Neurologia, Hospital Germans Trias i Pujol.

Referències

"Megadosis de metllprednisolona oral front a intravenosa per al brot d'esclerosi múltiple. Comparació de l'eficàcia clínica i radiològica ".Tesi doctoral defensada per Cristina Ramo Tello el 14 de març de 2013. Departament de Medicina de la UAB. Dirigida pels professors A Dávalos Errando y Joan Costa i Pagés.

 
View low-bandwidth version