• UABDivulga
11/2006

Nou mètode per avaluar la importància social de les plantes

Dones d'una tribu amazónica treballant artesanalment amb plantes

El valor econòmic d'una planta no té perquè ser el mateix que el seu valor cultural. Es més, poden ser força diferents. Un grup d'investigadors ha establert un nou mètode que permet mesurar aquesta rellevància des de tres vessants: cultural, pràctica i econòmica i l'ha aplicat en un estudi realitzat a un grup indígena de l'Amazònia boliviana.

Diversos investigadors han desenvolupat índexos que permeten avaluar la importància de les diferents espècies de plantes per a les societats humanes. A partir de mètodes utilitzats anteriorment en investigacions d'etnobotànica i antropologia, hem elaborat un nou mètode que permet mesurar la importància de les espècies de plantes silvestres en tres dimensions: la cultural, la pràctica, i la econòmica.

El valor cultural el calculem en funció dels usos potencials d'una determinada planta i del percentatge de persones entrevistades que la coneixen. El valor pràctic d'una espècie el calculem a partir del nombre d'usos observats i del total de vegades que l'espècie va ser realment utilitzada. Finalment, el càlcul del valor econòmic es fa multiplicant el nombre de vegades que es va utilitzar la planta pel seu preu estimat.

Vam calcular el valors cultural, pràctic, i econòmic de 114 plantes silvestres per als Tsimane, una societat de caçadors - recol·lectors indígenes de l'Amazònia Boliviana. Per elaborar l'índex cultural vam entrevistar 48 persones, i per elaborar els índexos pràctic i econòmic vam realitzar observacions setmanals amb 174 adults durant 18 mesos.

Els resultats mostren que el valor econòmic d'una espècie silvestre està altament correlacionat amb el seu valor pràctic. Contràriament, el valor cultural d'una espècie silvestre està molt poc correlacionat amb el seu valor pràctic i el seu valor econòmic: algunes espècies molt poc utilitzades diàriament són molt citades a les entrevistes, mentre que d'altres utilitzades molt freqüentment són molt poc esmentades. Per tant, els índexos d'importància cultural, pràctica, i econòmica tenen dimensions diferents a l'hora de valorar la importància de les plantes per a les societats humanes. La combinació d'aquests tres índexos ofereix una avaluació més complerta de la importància de plantes que no pas l'ús exclusiu de només un índex.

Reyes-García V, T Huanca, V Vadez, WR Leonard, D Wilkie

ICREA
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Article: "Cultural, practical, and economic value of wild plants: A quantitative study in the Bolivian Amazon".Reyes-García V, T Huanca, V Vadez, WR Leonard, D Wilkie. Economic Botany 60 (1):62-74. 2006.

 
View low-bandwidth version