• UABDivulga
11/11/2019

Nou mètode per a la monitorització reproductiva de femelles de pècari de collar (Pecari tajacu)

monitoreig reproductiu
La biologia reproductiva del pècari de collar, una espècie silvestre àmpliament dispersada des de la Amèrica tropical fins la subtropical, és poc coneguda i la seva comprensió és fonamental per optimitzar el maneig de l’espècie. En el present estudi es mostra un mètode, anomenat fPM, no invasiu, simple i molt útil per recollir informació ja que es basa en l'estudi dels metabòlits de progesterona en la femta. D'aquesta manera, s'aconsegueix realitzar un monitoratge hormonal sense necessitat de realitzar captures i contencions físiques que puguin provocar efectes negatius en el benestar dels animals.

Per augmentar la nostra comprensió de la reproducció en espècies silvestres, és essencial desenvolupar pràctiques de maneig adequades basades en el monitoratge hormonal. No obstant això, el mostreig seqüencial de sang en espècies silvestres no sol ser factible i a més pot provocar efectes negatius sobre el benestar animal. El desenvolupament de tècniques no invasives permet recopilar informació biològica d'espècies silvestres, evitant l'estrès a causa de l'anestèsia o la restricció física, que al seu torn podria alterar el patró de secreció hormonal. El monitoratge de la funció reproductiva en espècies silvestres de vida lliure a través de l'estudi de metabòlits de progesterona excretats en la femta (fPM) permet proporcionar informació valuosa, i paral·lelament evita la necessitat de realitzar captures i/o contencions físiques d'individus en llibertat.

El pècari de collar (Pecari tajacu) és una de les espècies més caçades per la població rural a Amèrica Llatina a causa del seu ús tradicional com a font de proteïna animal i per proveir el comerç de pells. En els últims anys, algunes experiències basades en el manteniment en captivitat dels pècaris de collar han investigat l'ús sostenible d'aquest recurs. Per optimitzar el maneig de l'espècie tant en captivitat com en condicions de vida lliure, és fonamental conèixer la seva biologia reproductiva; no obstant, aquest coneixement és tan escàs que encara no s'han desenvolupat pràctiques de maneig apropiades per a aquesta espècie.

El present estudi mostra que l'anàlisi de fPM és una metodologia simple, no invasiva i útil per al monitoratge reproductiu en el pècari de collar. Aquest estudi també mostra que les concentracions de fPM poden proporcionar una eina precisa per realitzar un diagnòstic tardà de gestació i identificar les femelles en zel. La detecció de femelles en avançada gestació pot ajudar a millorar el maneig de postpart per evitar les altes taxes de mortalitat neonatal generalment observades en l'espècie a través de la implementació de bones pràctiques reproductives, com l'aïllament de les femelles en les etapes finals de gestació. A més, l'anàlisi de fPM proporciona una eina de maneig, que pot ajudar a comprendre com l'estructura social pot afectar la reproducció.

Atès que la taxa de gestació és un paràmetre reproductiu clau per determinar la sostenibilitat de la caça en poblacions de vida lliure, cal millorar la implementació d'aquesta metodologia, i combinar-la amb altres metodologies de baix cost que assegurin un diagnòstic de gestació més primerenc.

Pedro Mayor, Manel López Béjar
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Mayor, Pedro & Guimarães, Diva & da Silva, Jurupytan & Jori, Ferran & Lopez-Bejar, Manel. (2019). Reproductive monitoring of collared peccary females (Pecari tajacu) by analysis of fecal progesterone metabolites. Theriogenology. 134. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2019.05.008.

 
View low-bandwidth version