• UABDivulga
19/06/2015

Nou llibre: "Treure’s el jou del damunt. La revolta de les Quintes (1773-1774)"

llibre: la revolta de les quintes
Lluís Roura i Aulinas, catedràtic del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB ha editat recentment un llibre que recull per primera vegada la publicació de les Ephemérides comentáreas de la Quinta del Principado de Cataluña, un important memorial sobre la revolta de les Quintes de 1773-1774, que havia restat inèdit fins ara. El text inclou 37 documents generats al llarg d’aquell conflicte que va suposar la primera claudicació de la monarquia borbònica a Catalunya.

Lluís Roura i Aulinas és Catedràtic d'Història Moderna a la UAB. Premi extraordinari de llicenciatura per la Universitat de Barcelona (1976), ha estat professor en diverses universitats europees –a l’Institut Universitari Europeu de Florència i a la Universitat de París I Panthéon-Sorbonne–.
 
La seva activitat investigadora se centra en l'estudi de l'època de la Il·lustració i de la Revolució Liberal espanyola, així com en la història de Catalunya en el marc de l'Europa Moderna. És cofundador –i actualment subdirector- de la revista Trienio (Madrid) i membre del comitè de redacció de Annales Historiques de la Révolution Française  (París).

Amb el títol d’Ephemérides Comentáreas de la Quinta del Principado de Cataluña, aquest memorial evidencia de manera excepcional la complexitat i fermesa de les conflictives relacions entre la monarquia borbònica i els diversos sectors i institucions de la societat catalana al segle XVIII. La historiografia sovint ha considerat que la repressió borbònica s’havia anat dissolent en el marc dels plantejaments reformistes de la monarquia al llarg del segle. El document que presentem, sortit dels cercles de les autoritats borbòniques de Barcelona, però, ho desmenteix doblement. D’una banda, pels princi­pis que proclama, per la importància que dóna als fets que relata, i per les mesures que proposa per tal de fer-hi front; i d’altra banda, per l’interès que té l’autor a l’hora marcar les pautes de cara a establir el que hauria de ser, segons ell, la memòria històrica d’aquells esdeveniments.
 
Al llarg del memorial, l’autor de les Ephemérides... reprodueix íntegrament un total de 37 documents generats al llarg d’aquell conflicte, enllaçats pel seu propi discurs estructurat en 104 paràgrafs o capítols. L’edició que presentem ve introduïda per un estudi crític de Lluís Roura i Aulinas, complementat amb dos apèndixs: un amb la relació i sinopsi de tots els documents transcrits per l’autor anònim i l’altre amb una detallada cronologia dels esdeveniments. La transcripció del text ha estat feta per Jaume Sobrequés (que com a Director del Centre d’Història Contemporània en fa també una breu presentació) i per Mercè Morales.
 
La revolta de les Quintes va posar de manifest la voluntat i capacitat de resistència que la societat catalana plantejava a la monarquia borbònica a les darreries del segle XVIII, quan aquesta seguia reiterant encara la plena vigència de la Nova Planta. La resistència de la societat al reclutament per quintes -que mai havia estat contemplat a les constitucions catalanes- arribaria a traspuar l’orgull d’haver acabat generant, amb la revolta del 1773, la primera claudicació de la monarquia borbònica a Catalunya.
 

Lluís Roura i Aulinas
Departament d'Història Moderna i Contemporània

Referències

Roura i Aulinas, Lluís. Treure’s el jou del damunt. La revolta de les Quintes (1773-1774). Edició critica del manuscrit titulat "Ephemérides Comentáreas de la Quinta del Principado de Cataluña, de 1773",  Barcelona:  Ed. Generalitat de Catalunya i Centre d’Historia Contemporania de Catalunya, 2015.

 
View low-bandwidth version