• UABDivulga
24/02/2016

Nou llibre: "La comunicación hispano-alemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo"

comunicación hispano-alemana
Bernd F. W. Springer, professor del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB, és l’editor del llibre La comunicación hispano-alemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo. Els seus autors expliquen en els diferents capítols les diferències culturals entre Alemanya i Espanya, destacant alhora el que tenim en comú, i responen qüestions i problemes d’integració social i cultural que acompanyen els actuals moviments migratoris a Europa, partint del cas hispano-alemany.

S’acaba de publicar el primer estudi sobre La comunicación hispano-alemana, editat per Bernd F.W. Springer, professor del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB. Divuit autors diferents, la majoria professors d’universitats alemanyes i espanyoles, expliquen en vint capítols les diferències culturals entre Alemanya i Espanya en diversos àmbits de la vida, destacant alhora el que tenim en comú. Entre moltes altres qüestions interculturals es tracten els aspectes lingüístics (en les negociacions, les traduccions o l’adquisició de la llengua materna), les diferents cultures de la memòria històrica, els estereotips mutus, els mons de l’ensenyament i de la feina i la incorporació d’aquests aspectes en una didàctica intercultural de l’aprenentatge de llengües estrangeres.
 
L’estudi respon qüestions i problemes d’integració social i cultural que acompanyen els actuals moviments migratoris a Europa, partint del cas hispano-alemany. Els processos migratoris actuals signifiquen una enorme tasca tant per als migrants com per a les societats d’acollida. Inevitablement, tots dos canviaran i han d’estar oberts i preparats per a un canvi d’identitat. N’hi ha prou que una de les dues parts s’aferri a la idea d’una identitat estàtica i immutable perquè el resultat sigui la formació de guetos, els quals són la trista prova que vivim en societats multiculturals que no han aconseguit la integració cultural i social de les seves minories migratòries.
 
Cada cultura comprèn, entre moltes altres coses, les idees, els costums, els valors i les creences que es transmeten socialment; cada cultura crea comunitats emocionals, tabús i imaginaris col·lectius, ensenya hàbits, capacitats i comportaments, i cada cultura es divideix en molts subsistemes que cal conèixer per poder comunicar-se en ella amb èxit. Tot això ha trobat la seva expressió més exacta i adequada en la llengua corresponent.
 
Quan emigrem a un altre país amb una altra llengua, no canviem només la gramàtica i el vocabulari, canviem la perspectiva del món, la classificació del món i la valoració de tot el que existeix. Veiem el món a través d’una altra llengua. En aquesta situació l’objectiu ha de ser comprendre la mentalitat de l’altre col·lectiu cultural tenint alhora en compte que cada persona és un individu que es pot comportar d’acord amb la majoria de les persones del seu país, però que també pot fer tot el contrari. El llibre intenta facilitar el camí cap a la difícil tasca d’integració cultural hispano-alemanya.
 

Bernd F.W. Springer
Departament de Filologia Anglesa i Germanística

Referències

Springer, Bernd F. W. (ed.) La comunicación hispano-alemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo. Edition Reichenberger. 2016. ISBN: 978-3-944244-40-2.

 
View low-bandwidth version