• UABDivulga
30/10/2017

NEO: Depuradores que esdevenen biorefineries

La planta pilot de depuració d’aigües residuals desenvolupada per la UAB i Aigües de Manresa S.A. empresa municipal, genera productes de valor afegit simultàniament al procés de depuració. El sistema recupera el 50% del fòsfor, útil com a fertilitzant, extreu materials per produir bioplàstics i redueix en un 25% els costos d’operació d’una depuradora d’aigües residuals. Aquesta planta pilot forma part del projecte europeu SMART-Plant (Grant Agreement no. 690323) i és una Acció d’Innovació del programa H2020-WATER-1b-2015.

Autor: Institut de Ciències de l'Educació i Àrea de Comunicació i de Promoció. 

 
View low-bandwidth version