• UABDivulga
11/2012

Matrimoni i adopció per parelles del mateix sexe a Mèxic

La tesi doctoral de Beatriz Saucedo, titulada "Matrimonio y adopción por parejas del mismo sexo. El caso del D.F. México" té com objectiu analitzar el sorgiment dels matrimonis del mateix sexe i la seva posició davant de l'adopció a Mèxic. Aquesta tesi, llegida al Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB, conclou que no hi ha igualtat davant la llei per aquestes parelles a l'hora d'adoptar, i que el matrimoni hauria de canviar el seu caràcter per esdevenir un acord on l'orientació sexual dels seus integrants no canvies la seva essència.

El contingut primordial d'aquesta tesi, consisteix en donar un enfocament diferent al sorgiment del matrimoni entre persones del mateix sexe i la seva possibilitat d'adoptar a la capital de Mèxic. Comencem per sostenir que el matrimoni és una institució que inevitablement ha evolucionat a través del temps en l'hemisferi occidental, de manera que ha esdevingut una figura jurídica i social, actualment molt allunyada de la concepció inicialment tradicional que formaven un home i una dona amb fins de procreació.

L'opció provada de procrear sense sexualitat i l'intercanvi sexual sense procreació, unit a les transformacions en matèria d'equitat de gènere (on la situació de les dones ha ocupat un lloc primordial en la història del matrimoni) a més dels avanços dels drets fonamentals i en suma, de les mutacions socials pròpies de la història universal, acusen el caràcter no natural i per tant, cultural del matrimoni.

Mèxic és un Estat laic des del segle XIX i és imperatiu salvaguardar aquesta tradició que no ha estat del tot respectada des de llavors. Això és crucial perquè la influència de les creences religioses al país han estat clau per oposar-se al matrimoni homosexual i l'adopció, sense defugir altres prejudicis d'índole ideològic que no tenen fonaments jurídics per atacar-lo.

Després de les reformes enunciades, s'analitza exhaustivament l'acció d'inconstitucionalitat presentada davant la Suprema Cort de Justícia de la Nació i s'analitzen els seus debats i conclusions. Considerem que aquest apartat és d'extrem interès acadèmic i jurídic. En parlar d'Espanya com un referent gairebé obligat per a la nostra cultura, es dediquen diversos apartats a les unions de fet com a antecedent del matrimoni i l'adopció, perquè concloem que en aquests casos no es privilegia la igualtat davant la llei quan es pretén adoptar, doncs no totes les parelles del mateix sexe poden fer-ho (si no estan casades) donada l'heterogeneïtat de legislacions autonòmiques que ho impedeixen. En el mateix context, s'al·ludeix a estudis sobre famílies homoparentals y als instruments internacionals que van recolzar el matrimoni espanyol.

Pel que fa a l'adopció a Mèxic, s'analitza el seu estatus abans i després de recents canvis en la llei, i es destaca la situació d'abandonament de milers de nens que podrien ser adoptats per parelles del mateix o diferent sexe.

La ciència jurídica ha recollit aquests canvis especialment en les societats amb vocació democràtica que demanen la inclusió de tots els subjectes independentment de les seves diferències, en un Estat de Dret. Així, el matrimoni és un contracte o acte jurídic que abasta en forma general el règim econòmic dels cònjuges, la successió, els drets i obligacions entre ells i cap als seus fills biològics o adoptius i inclusivament la dissolució. Es tracta d'un acord de voluntats on l'orientació sexual dels seus integrants no és un impediment per a la seva celebració, ni altera la seva essència.

Finalment, es sustenta la constitucionalitat de les modificacions a Mèxic en les Garanties Institucionals, que no han estat àmpliament desenvolupades, de manera que es suggereix aprofundir en la seva anàlisi per diferenciar-les dels drets humans que són inherents a les persones, però no a les institucions, si bé constitueixen un concepte en extrem complex que arriba a confondre i, de vegades a incloure, als propis drets fonamentals.

Beatriz Saucedo Galván

Referències

La tesi doctoral de Beatriz Saucedo Galván titulada "Matrimonio y adopción por parejas del mismo sexo. - El Caso del D. F. México", va ser llegida en el Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB.

 
View low-bandwidth version