• UABDivulga
06/2013

"Llegim en parella": els familiars com uns molt bons tutors de lectura

El programa Llegim en parella es proposa millorar la comprensió lectora de l’alumnat a través de la tutoria entre iguals i la participació familiar. Aquest programa impulsat pel GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) de la UAB, es va dur a la pràctica per primera vegada l’any 2005 en un centre pilot. A partir de llavors, hi han participat un total de 1500 escoles, 6751 alumnes, 281 docents i 3470 famílies pertanyents a diferents xarxes de Catalunya, País Basc, Saragossa i Navarra.

La tutoria entre iguals es basa en el treball de parelles de persones que no són professors professionals i que aprenen a través d’una proposta de treball ben estructurada pel professorat. El programa Llegim en parella combina les tutories escolars (entre alumnes) amb les tutories familiars (pares/mares/altres familiars i l’alumne/a) aconseguint una millora de la comprensió lectora de tots els alumnes participants segons mostren les investigacions i tesis doctorals realitzades fins ara.

Una de les darreres recerques realitzades en l’àmbit del programa analitza els efectes de la implicació familiar en la millora de la comprensió lectora. La implicació de les famílies és un element clau per a promoure l’èxit escolar, tal com destaca el Consorci Europeu per a la promoció de la lectura (EU Read).

La recerca publicada, amb una mostra de 303 estudiants d’entre 8 i 11 anys i 223 tutors familiars que van participar des de casa, evidencia l’impacte de la participació familiar en la millora de la comprensió lectora a través del programa Llegim en parella. A través d’una metodologia quantitativa (proves de comprensió lectora estandarditzades en condició de pretest i postest) i qualitativa d’anàlisi del procés (qüestionaris i entrevistes a alumnat, professorat i famílies; i anàlisi de la interacció a través de gravacions audiovisuals de sessions de lectura familiar) s’obtenen dades de la influència de la participació familiar en la millora de la comprensió lectora.

L’alumnat que va tenir l’oportunitat de participar a Llegim en parella a l’escola i a casa, va obtenir resultats significativament superiors als companys que participaven sense el suport de la tutoria familiar. Per tant, es conclou que l’ús de programes com Llegim en parella, on s’estructura l’activitat amb instruccions simples, permet a les famílies ajustar amb èxit les activitats a casa i millorar una competència clau com és la competència lectora.

Silvia Blanch, David Duran, Vanessa Valdebenito, Marta Flores.

Referències

Silvia Blanch, David Duran, Vanessa Valdebenito, Marta Flores, "The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence" European Journal of Psychology Education 28:101–119. 2013.

 
View low-bandwidth version