• UABDivulga
16/02/2016

Les vivències i pràctiques espacials de les joves són iguals a tot arreu del món?

mujeres jóvenes pacífico y méxico
Aquesta tesi doctoral ha analitzat les experiències de les dones joves de dues comunitats del Sud i el Sud-est de Mèxic en els seus espais a través de les seves pràctiques a la llar, la comunitat i amb els seus propis cossos. Els resultats obtinguts mostren que l’experiència de la joventut depèn de referències culturals i socials. Les dones joves d’ambdues comunitats prenen decisions sobre les seves vides i, malgrat el condicionament de les estructures socials, mantenen un marge d’acció que els procuraran èxits significatius.
Il·lustració elaborada per les joves de la localitat Sinaloa 1a secció a Tabasco, Mèxic. Desembre de 2012.

En la meva recerca realitzada al Pacífic i al Golf de Mèxic, a les comunitats de San Blas Atempa, Oaxaca, i a Sinaloa 1º secció, Tabasco, vaig trobar que encara que la joventut està relacionada amb l’edat cronològica, també depèn de referències culturals i socials d’aquests llocs. L’aparellament i la maternitat són determinants en l’emancipació adulta per a les dones d’entre 15 a 18 anys. Temes com el manteniment de l’honor a través de cerimònies com la verificació de la virginitat i el matrimoni són indispensables a la zona del Pacífic, mentre que a la zona del Golf el concubinat és la forma més comuna d’aparellament més enllà de cerimònies específiques.
 
De la mateixa manera, les pràctiques espacials a la llar, comunitat i espais públics mostren que en totes dues zones a les joves se les vigila i disciplina a través de la mirada i els rumors, però que elles permanentment estan negociant la seva presència a través de les mobilitats quotidianes i el treball domèstic i productiu que realitzen. La sexualització dels seus cossos és evident en l’èmfasi sobre l’honor que han de mantenir mentre són solteres, i en la sèrie d’estereotips que sobre elles es construeix segons el seu grup ètnic i regió d’origen.
 
Les joves d’aquestes dues comunitats viuen processos de precarització provocats pels canvis productius globals, però també pels processos de desenvolupament que han impactat als territoris on viuen. Tot i així, elles prenen decisions sobre les seves vides i encara que estiguin condicionades per les estructures socials, mantenen un marge d’acció que els procuraran èxits significatius.
 
En la meva recerca subratllo que la categoria de la joventut és construïda socialment i que depèn de les especificitats geogràfiques i històriques en què es desenvolupa, i que per analitzar les vivències de la joventut s’ha de tenir en compte l’articulació de les categories de gènere, etnicitat i sexualitat i com funcionen les jerarquies socials en aquests espais.
 

Nélyda Solana Villanueva
Departament de Geografia

Referències

“MUJERES JÓVENES DE LA ZONA DEL PACÍFICO Y EL GOLFO DE MÉXICO. Vivencias, prácticas y espacios cotidianos”, tesi doctoral de Nélyda Solana Villanueva, dirigida per María Prats Ferret i Anna Ortiz Guitart i llegida al Departament de Geografia.

 
View low-bandwidth version