• UABDivulga
04/02/2016

Les proteïnes de fase aguda indiquen la gravetat de la sarna sarcòptica en la cabra salvatge

cabres salvatges i sarna
Les proteïnes de fase aguda (PFA) són proteïnes del sèrum la concentració de les quals pot variar a causa de malalties o estrès. Un estudi ha analitzat la concentració de PFA en cabres salvatges sanes i afectades per la sarna sarcòptica. Els resultats mostren que les cabres infestades tenen un major nivell d’algunes PFA, que és més elevat en els animals amb lesions cutànies més grans. Aquests resultats són diferents dels obtinguts en espècies semblants, fet que indica la necessitat de més estudis per entendre millor les variacions de les PFA.
Cabres salvatges (Capra pyrenaica). La de l'esquerra es grata perquè té sarna, la de la dreta està sana.

La sarna sarcòptica és una malaltia cutània contagiosa que afecta diverses espècies de mamífers en tot el món, incloent-hi l’home. En algunes espècies d’ungulats salvatges, com la cabra salvatge (Capra pyrenaica), pot causar mortalitats elevades.
 
L’haptoglobina (Hp), la proteïna amiloide sèrica A (SAA) i l’alfa-1-glicoproteïna àcida (AGP) són proteïnes de fase aguda (PFA), és a dir, proteïnes del sèrum la concentració de les quals pot variar per infeccions, inflamacions, neoplàsies, traumatismes o estrès. En aquest estudi es va determinar la concentració d’Hp, SAA i AGP en 131 sèrums de cabres salvatges, tant sanes com afectades per la sarna sarcòptica, capturades al Parc Nacional i Natural de Sierra Nevada des de 2005 fins a 2012.
 
No es van trobar diferències als nivells d’Hp entre les cabres sanes i les infestades, però els nivells de SAA i d’AGP de les cabres amb sarna van ser superiors als de les cabres sanes. A més, les cabres més afectades tenien una concentració major de SAA i AGP que les que tenien menys lesions cutànies. En l’íbex alpí (Capra ibex), una espècie semblant, la sarna provoca un major augment dels nivells de PFA. Aquestes diferències es poden deure a diferències en l’extensió de les lesions cutànies o a variacions entre espècies o poblacions.
 
Com a conclusió, les concentracions de SAA i AGP augmenten amb la infestació i la gravetat de la sarna sarcòptica en la cabra salvatge, encara que fan falta més estudis per a clarificar les raons de les diferències trobades en la intensitat de la variació de les PFA entre espècies.
 

Arián Ráez-Bravo
Jorge R. López-Olvera
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Jordi.Lopez.Olvera@uab.cat

Referències

Ráez-Bravo, A.; Granados, J.E.; Cerón, J.J.; Cano-Manuel, F.J.; Fandos, P.; Pérez, J.M.; Espinosa, J.; Soriguer, R.C.; López-Olvera, J.R. Acute phase proteins increase with sarcoptic mange status and severity in Iberian Ibex (Capra pyrenaica, Schinz 1838). Parasitology Research. 2015, vol. 114, num. 11, p. 4005-4010. doi: 10.1007/s00436-015-4628-3.

 
View low-bandwidth version