• UABDivulga
06/2014

Les spin-offs universitàries són més productives a llarg termini que altres empreses tecnològiques

Sembla àmpliament acceptat que una forma de potenciar el desenvolupament d'una economia és estimular les iniciatives empresarials en l'entorn acadèmic. No obstant això, l'evidència empírica disponible mostra que els resultats econòmics d'aquestes empreses, de mitjana, solen ser pitjors que els resultats d'altres empreses de base tecnològica. Aquest treball suggereix que això succeeix al principi de la vida de les empreses, però amb el temps aquesta tendència es reverteix. Això podria ser degut a una major capacitat d'aprenentatge dels emprenedors acadèmics.

L'evidència
Aquest és el principal article de la sèrie de treballs als quals ha donat lloc la tesi doctoral elaborada per Ferran Vendrell sobre les spin-offs universitàries a Espanya. En concret, en aquest treball es recullen dades financeres de dues mostres comparables d'empreses fundades entre 1994 i 2005. Una mostra fa referència a 104 spin-offs universitàries i l'altra està composta per 73 empreses de base tecnològica que no són spin-offs universitàries. El treball compara la productivitat total dels factors d'aquestes dues mostres d'empreses. La productivitat total dels factors de les spin-offs universitàries és de mitjana inferior en l'any de fundació de les empreses. Després de 2 o 3 anys aquesta productivitat s'iguala i a partir del cinquè any de vida la productivitat total dels factors és superior en les spin-offs universitàries.


Què és i com s'interpreta la productivitat total dels factors?
Algunes empreses utilitzen els mateixos nivells de factors productius (recursos com el treball o el capital) i no obstant això obtenen sistemàticament major producció o vendes que altres empreses. Els economistes denominen aquestes diferències com diferències en la productivitat total dels factors. Dins la literatura de gestió, el terme més utilitzat és diferències en capacitats. De fet, solen distingir entre capacitats substantives, les que posseeixen en un moment concret, i capacitats dinàmiques, les que permeten augmentar les capacitats substantives al llarg del temps.


Interpretacions i implicacions
És important mesurar les diferències en la productivitat total dels factors ja que la majoria de treballs previs argumenten que els pitjors resultats econòmics de les spin-offs universitàries es devien a les diferències en les capacitats comercials i de gestió dels seus fundadors. Aquest treball és un dels primers a mesurar les diferències en capacitats dinàmiques i mostrar que en el cas de les spin-offs universitàries aquestes capacitats dinàmiques són superiors.

Aquest resultat obre una línia d'investigació sobre quines són les capacitats dinàmiques a les quals ens estem referint. De manera temptativa, diferents explicacions són analitzades al llarg del text. La que apareix com a més consistent als ulls de l'evidència aportada és que els emprenedors acadèmics tenen una major capacitat d'aprenentatge. Si es confirma, una de les transferències que la universitat podria fer a la gestió empresarial és dotar-la dels instruments que el món acadèmic desenvolupa per aprendre (estadístiques, experimentals, tractament de dades) i per tant sistematitzar i millorar els processos d'aprenentatge en l'àmbit empresarial.

Pere Ortín

Referències

Ortín, P., Vendrell F. University spin-offs vs. other NTBFs: Total factor productivity differences at outset and evolution. Technovation 34(2): 101-112. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2013.09.006.

 
View low-bandwidth version