• UABDivulga
18/04/2016

Les dimensions de l’actual crisi sistèmica: el capitalisme en curtcircuit?

crisis sistemica del capitalismo
La crisi del creixement global basat en les finances reflecteix l’esgotament de l’actual model d’acumulació caracteritzat per taxes de creixement baixes i decreixents quotes laborals, un sistema que s’ha mantingut per un consumisme excessiu mitjançant l’augment de l’endeutament, de les desigualtats i de l’exclusió social i l’esgotament accelerat dels recursos naturals. Des de finals del segle passat es pot trobar una crisi sistèmica multidimensional, que avui es manifesta més enllà de la crisi econòmica, en termes de crisi humana, ecològica i sociopolítica.

Autor: iStockphoto/Rawpixel Ltd.

És la crisi actual, que va començar el 2008, que es manté des de llavors, i que ha destruït milions de llocs de treball a tot el món, només una recessió (excepcional) en els alts i baixos comuns del cicle econòmic? O és alguna cosa més? Quines són les connexions entre la crisi econòmica i altres trastorns sociopolítics i ecològics que hem estat experimentant en les últimes dècades? Són les nostres respostes a la crisi econòmica les correctes?
 
En un estudi recent, Gemma Cairo-i-Céspedes, de la UB, i David Castells-Quintana, de la UAB, discuteixen la naturalesa de la crisi actual des d’una perspectiva multidisciplinària. Argumenten que estem vivint una crisi sistèmica de múltiples dimensions, a saber, una crisi econòmica, una humana, una ecològica i una sociopolítica, que es reflecteixen en desafiaments globals de magnitud i abast sense precedents, i arrelats en la pròpia dinàmica del sistema econòmic capitalista.
 
Els autors de l’estudi analitzen les principals dinàmiques darrere del procés d’acumulació de capital i creixement econòmic per revelar com les contradiccions internes -socials i naturals- del sistema capitalista, que ha estat en vigor des de finals de 1970, no només han conduït a crisis recurrents, sinó també ens han portat a un punt d’inestabilitat sistèmica global.
 
L’anàlisi dels indicadors globals suggereix una evolució paral·lela i interconnectada de diverses disfuncions sistèmiques almenys des dels inicis de la dècada dels 80. Aquestes disfuncions sistèmiques s’expressen avui en termes de desenvolupament desigual, accelerada degradació ecològica i gran malestar social.
 
L’estudi analitza els fracassos de les respostes actuals a la crisi, que no tenen en compte el seu caràcter sistèmic. Els investigadors defensen alternatives polítiques que tinguin una perspectiva molt més àmplia i integrada, considerant no només dinàmiques econòmiques, sinó també el maneig sostenible dels recursos humans, ambientals i sociopolítics, i les interconnexions entre aquests.

 

David Castells Quintana
Departament d'Economia Aplicada

Referències

Cairo-i-Cespedes, G.; Castells-Quintana, D. Dimensions of the current systemic crisis: Capitalism in short circuit? Progress in Development Studies. 2016, vol. 16, num. 1, p. 1-23. doi: 10.1177/1464993415608067.

 
View low-bandwidth version