• UABDivulga
23/05/2018

La importància dels contactes personals per trobar ocupació

La importància dels contactes personals per trobar ocupació
Mattia Vacchiano ha analitzat en la seva tesi doctoral la influència de les xarxes de contactes personals durant els processos de cerca i inserció laboral juvenil. L'estudi mostra que la inserció mitjançant familiars, amics o coneguts és una característica estructural del mercat laboral català, sent les xarxes el principal mitjà d'inserció laboral abans i durant la recent crisi econòmica.

Mattia Vacchiano ha analitzat en la seva tesi doctoral el rol de les xarxes de contactes durant els processos de cerca i inserció laboral juvenil. A través d’una anàlisi de les trajectòries laborals de els joves a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'estudi observa tres aspectes principals en relació amb la importància dels contactes personals al mercat de treball:

-Les xarxes com a canal de cerca i inserció
La recerca destaca l'elevat pes de les xarxes com a canal de cerca i inserció. Aquesta incidència es confirma en tots els perfils investigats, per gènere, nivell educatiu, classe social i lloc d'origen, sent independent del context de crisi econòmica i manifestant-se, per tant, com una característica estructural del mercat laboral català. La tesi observa com durant la crisi els joves han usat les xarxes de contactes com a recurs per accedir a ocupacions informals, contingents i precaris, com a resposta al dèficit d'ocupació formal.

-La centralitat de les xarxes familiars
La família es revela com un agent protector davant la desocupació en tots els perfils analitzats. Aquestes xarxes, basades en la reciprocitat i el suport mutu, són importants perquè els/les joves accedeixen mitjançant elles a contactes (febles i de major estatus) més eficaços per trobar ocupació. Entre classes propietàries, la família és central també per la seva capacitat de contractació, que exerceix mitjançant formes implícites o explicites de nepotisme.

- La capacitat d'agència dels i de les joves
La tesi destaca la importància de considerar la capacitat d'agència para comprendre la lògica d'interacció entre els actors del mercat del treball (ocupadors, contactes i joves que busquen ocupació). Mentre que les persones amb més recursos familiars disposen d'una major capacitat per rebutjar ofertes d'ocupació i orientar la pròpia trajectòria laboral segons les pròpies aspiracions, els/les joves de classe treballadora sofreixen una major exposició i vulnerabilitat enfront de les estratègies de baix cost adoptades pels ocupadors. Aquests es recolzen en les xarxes de confiança dels empleats per impulsar els processos de cerca i contractació de personal.

La tesi, dirigida per Joel Martí Olivé i Carlos Lozares Pujol, s'ha desenvolupat en el marc del projecte “Les xarxes socials en les seves diferents modalitats com a mecanisme de cerca i inserció laboral en l'ocupació i de suport social en els joves-REDEMAS”, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (Ref.CSO2015-36055) i executat pel Centre d’Estudis Sociòlogics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT); així mateix s'ha beneficiat de la xarxa d'investigadors INCASI i contribuït a la seva producció científica (H2020 GA 691004).

Mattia Vacchiano
Swiss National Centre of Competence in
Research LIVES (NCCR LIVES)

Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Institut d'Estudis del Treball (IET)
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Tesi doctoral. Las redes personales en el mercado de trabajo. Recursos, mecanismos y desigualdades en el medio juvenil, de Mattia Vacchiano. Defensada al programa de doctorat en Sociologia. Dirigida per els doctors Joel Martí Olivé y Carlos Lozares Colina

 
View low-bandwidth version