• UABDivulga
29/05/2019

La desigualtat espacial a Equador: un enfocament de bretxes estructurals (2002-2017)

desigualtat ecuador tesi
En la seva tesi, Ramiro Canelos Salazar, analitza els principals determinants de les desigualtats territorials subnacionals en el particular cas d’Equador. L’estudi aprofundeix en determinants  com l’heterogeneïtat estructural i el nivell d’interacció i concertació dels actors locals contribuint d’aquesta manera a una millor comprensió del debat econòmic i social en la ciutat. 

Diversos organismes internacionals, com la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina (CEPAL), ONU i Banc Mundial, situen a l'Ecuador, entre d'altres com la regió més desigual del món. Particularment en el cas de l'Equador les desigualtats es reflecteixen en els patrons d'organització espacial i en les significatives diferències entre els diferents ritmes i nivells de desenvolupament i de creixement econòmic de les diferents unitats territorials. Aquesta tesi analitza, a través de les principals aportacions teòriques agafades del pensament neo-estructuralista i neo-institucionalista i des d'una visió més àmplia del concepte de desenvolupament, els principals determinants de les desigualtats territorials subnacionals. 

Els resultats estableixen una taxonomia de desenvolupament a nivell de ciutats que reflecteix una dramàtica realitat per la magnitud de la desigualtat territorial i amb una clara tendència a persistir i ampliar-se. Els determinants que caracteritzen aquest panorama territorial es troben en les condicions de partida històriques relacionades amb estructures institucionals que van privilegiar la concentració econòmica i productiva territorial. A partir d'allí, les disparitats territorials han evolucionat reforçant-se cada vegada més i es reflecteixen en totes les dimensions: econòmiques, socials, institucionals i espacials. 
 
Posteriorment s'aprofundeix en l'anàlisi del concepte d'heterogeneïtat estructural aplicat a un estudi de cas comparatiu on la ciutat és la unitat d'anàlisi. En aquest sentit, es confirma que aquesta heterogeneïtat és la font principal que determina el nivell i evolució de les desigualtats territorials les característiques de les quals són similars al nivell nacional; però, a les ciutats, les disparitats arriben a magnituds exacerbades i es reprodueixen a través de les estructures productives poc diversificades sectorialment, un mercat de l'ocupació de baixa productivitat amb massiva presència d'informalitat laboral i condicions socials adverses en comparació amb les grans ciutats. 
 
La tesi es complementa amb un estudi qualitatiu que analitza el nivell d'interacció i concertació d'actors locals el qual és considerat factor fonamental en el desenvolupament territorial. Els resultats mostren una feble institucionalitat local amb un alt grau de desarticulació i escassa interactivitat dels seus actors, constituint-se d'aquesta manera, en un altre factor que incideix en les desigualtats territorials i en el seu baix desenvolupament. 
 
El present estudi pretén contribuir a la comprensió del fenomen de la desigualtat territorial com input acadèmic per a l'elaboració de polítiques públiques locals i enriquir el debat del desenvolupament econòmic i social a la ciutat.

Ramiro Canelos Salazar
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Tesi doctoral. La desigualdad espacial en Ecuador: un enfoque de brechas estructurales (2002-2017). Ramiro Canelos Salazar. Defensada al programa de doctorat en Geografia. Dirigida per les doctores Montserrat Pallarès i Ana Vera. 

 
View low-bandwidth version