• UABDivulga
23/02/2016

La crisi econòmica condiciona l’aparició d’un nou perfil de risc en viatgers internacionals?

crisi risc viatgers internacionals
La crisi econòmica ha comportat un augment dels viatges de treballadors europeus cap a països de renda baixa amb economies emergents. Un estudi pioner ha observat que aquests viatgers tenen més factors de risc d’emmalaltir durant el viatge perquè, en comparació amb els viatgers que es desplaçaven per motius laborals abans de la crisi econòmica, aquests tenen més edat, més malalties associades i realitzen viatges de major durada i a zones rurals. També s’ha produït un increment dels viatges a l’Àfrica, on hi ha més risc d’adquirir malalties greus com ara la malària.

Els canvis socioeconòmics i climàtics que pateix el món globalitzat condueixen a un canvi d’escenari de la patologia infecciosa que s’atén al nostre àmbit sanitari. L’increment dels viatgers internacionals condiciona l’aparició de malalties infeccioses emergents, moltes d’elles importades des de zones tropicals i subtropicals. Aquestes infeccions es manifestaran i diagnosticaran en un país diferent de la zona on s’han adquirit. Més de la meitat dels viatgers internacionals que viatgen a països de renda baixa emmalaltiran durant el seu viatge i aproximadament un 8% requerirà assistència mèdica durant o després del viatge.
 
En el marc de la crisi econòmica, cada vegada són més els treballadors europeus que viatgen a països de renda baixa amb economies emergents, a la recerca de noves oportunitats de feina. No hem d’oblidar, però, que molts d’aquests viatges es realitzen cap a països amb una alta incidència de malalties infeccioses. Així doncs, la crisi econòmica podria no només tenir repercussions a nivell socioeconòmic sinó que també podria empitjorar els indicadors de salut.
 
Això és el que proposa un estudi recent realitzat a la Unitat de Salut Internacional de Santa Coloma de Gramenet (PROSICS MetropolitanaNord) i encapçalat per la doctora Sílvia Roure. L’estudi reflecteix com factors socioeconòmics, com ara la crisi econòmica, poden influir en la salut dels viatgers que es desplacen per motius laborals, atès que en aquest context augmenten els riscs als que s’exposen per adquirir infeccions durant els viatges.
 
Durant els darrers anys, a la Unitat de Salut Internacional de Santa Coloma s’ha objectivat un increment notable dels viatgers que es desplacen a treballar a l’estranger i sol·liciten consulta mèdica pre-viatge. En el treball es realitza un estudi comparatiu entre les característiques epidemiològiques dels viatgers que es desplaçaven per motius laborals abans de la crisi econòmica i els viatgers que es desplacen amb la crisi econòmica establerta. L’estudi demostra que 5 anys després d’iniciada la crisi econòmica, els viatgers que es desplacen a treballar a països amb economies emergents tenen més factors de risc per emmalaltir durant el viatge. Els viatgers tenen més edat, més malalties associades i realitzen viatges de major durada i a zones rurals. A més a més, es produeix un increment dels viatges al continent africà, on hi ha més risc d’adquirir malalties greus com la malària.
 
L’estudi, pioner a l’Estat espanyol i a Europa, suggereix que el perfil de risc dels viatgers per motius laborals podria considerar-se alt i recomana la visita a les Unitats de Salut Internacional per tal de minimitzar alguns riscs a través dels consells previs al viatge, vacunes i tractament preventiu per a la malària, així com extremar la vigilància epidemiològica d’aquestes infeccions.
 

Sílvia Roure
Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord (PROSICS)
Unitat de Malalties Infeccioses, Servei de Medicina Interna
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Referències

Roure, S.; Pérez-Quílez, O.; Vallès, X.; Martínez-Cuevas, O.; Sabrià, M.; Valerio, L. Has the economic crisis led to a new risk profile for international  travellers? Revista Clínica Española (English Edition). 2015, vol. 215, num. 4, p. 439-445. doi: 10.1016/j.rceng.2015.08.001.

 
View low-bandwidth version