• UABDivulga
01/2012

Grup de Recerca Publicitat i Comunicació Radiofònica

Grup de Recerca de Problemes Relacionats amb l'Alimentació i el Pes
El Grup de Recerca Publicitat i Comunicació Radiofònica vol reivindicar el valor
del so en el context digital actual. Parteix de la idea que un coneixement més ampli de la ràdio contribuirà a convertir-la en un mitjà publicitàriament  potent. 

Publiràdio va néixer l’any 2002 a partir de la iniciativa de sis professors –tres especialistes en publicitat i tres en ràdio–, amb la intenció de trencar els clàssics prejudicis que condemnen injustament la ràdio a una funció complementària i subsidiària respecte de la resta de mitjans publicitaris.

És un Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR-2009), adscrit al Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual de la UAB, dirigit per Armand Balsebre.

Publiràdio parteix de la idea que un coneixement més ampli de la ràdio contribuirà a convertir-la en un mitjà publicitàriament potent. En els seus inicis, el grup va centrar el seu interès en la publicitat radiofònica, però posteriorment va ampliar les seves investigacions a altres camps d’estudi (creació sonora, sono- esfera digital, historiografia de la ràdio i la publicitat, nous formats audiovisuals, publicitat i gènere, ràdio educativa, publicitat institucional, social i electoral, audiències, etc.).

El grup de recerca el componen onze persones, entre professors investigadors, tècnics de suport a la recerca i becaris. Recentment ha acabat un projecte d’R + D del Ministeri, iniciat el 2009, que es diu «La sonoesfera digital com a nou entorn de recepció de missatges sonors entre els joves».

Una vegada finalitzat aquest estudi, està previst que es presentin per participar en un altre projecte del Ministeri que investigarà sobre la construcció de sonotips. «Un sonotip, per dir-ho de forma senzilla, és com un logotip d’una marca, però sonor», explica el coordinador de Publiràdio, Juanjo Perona.

Els objectius del grup són obrir noves línies d’investigació, donar a conèixer les possibilitats comunicatives de la ràdio i del so en el terreny de la producció audiovisual, analitzar els gèneres i formats de la ràdio, contribuir a una formació universitària més radiofònica, impulsar i estimular la innovació en el mitjà radiofònic, ser el punt de trobada entre els sectors professionals i la Universitat establint una relació de retroalimentació entre la professió i la formació, i constituir- se, a través de www.publiradio.net, en una plataforma en línia de primer nivell sobre l’aprenentatge de la comunicació radiofònica en general i de la publicitat radiofònica en particular.

UN CONGRÉS PER REDEFINIR LA CREATIVITAT

El II Congrés Publiràdio, «Redefinint les Fronteres de la Creativitat», que va tenir lloc a la Facultat de Ciències de la Comunicació els dies 9 i 10 de maig del 2012. Hi van participar professionals com Gemma Nierga (Cadena SER), Carlos del Amor (RTVE), Ignacio Gómez (RTVE.es), José Luis de Vicente (investigador cultural), Daniel Solana (agència DoubleYou) o Josep Maria Ferrara (agència Pavlov). Entre altres temes, es va debatre sobre la creativitat sonora, les noves fronteres comunicatives obertes amb les xarxes socials i el paper dels consumidors actius en els nous continguts publicitaris.

El Congrés es va inaugurar amb una conferència de Josep Vilar, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els estudiants, investigadors i professors de dinou institucions acadèmiques van elaborar un document de conclusions, entre les quals destaca que «la hibridació i la convergència són, amb tota probabilitat, les millors aliades en moments de crisi». També es va assenyalar que «el que és important és poder explicar històries i, per fer-ho bé, calen periodistas”. Entre els punts concloents també es va comentar que la “veritable revolución actual és que la gent vol compartir i reelaborar continguts, i per fer-ho realitat tenim les xarxes socials”.

David Sánchez Carracedo
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version