• UABDivulga
07/2012

Gats i linxs ibèrics comparteixen paràsits intestinals

Investigadors de la UAB han confirmat que les poblacions de linx de Doñana, en perill d'extinció, comparteixen un paràsit intestinal amb els gats domèstics de la zona, que actuen de reservori del paràsit. Aquest pot ser molt perjudicial per a l'espècie, especialment quan ataca a cadells, ja que causa hemorràgies internes molt fortes. Així, controlar la salut dels gats domèstics propers a les zones del linx portarà a evitar que el paràsit s'estengui a les poblacions del felí amenaçat.

D'entre els cucs que parasiten l'aparell digestiu dels felins, els anomenats "cucs amb ganxos" (hookworms en anglès) són els que més perjudicials poden resultar al seu hoste, especialment si es tracta d'un cadell, ja que s'enganxen a les parets l'intestí provocant importants hemorràgies. En un estudi previ s'havia observat que un d'aquests cucs, de nom Ancylostoma tubaeforme, era molt freqüent en mostres de cadells de linx ibèric a Doñana. Les poblacions de linx a Doñana són mínimes (amb prou feines 40-50 exemplars), per la qual cosa per a la transmissió d'aquest paràsit (que és directa) és necessari un altre hoste per a que aquesta sigui efectiva i el cuc no s'extingeixi, com el linx.

De fet, s'ha observat que un poll propi del linx és en efecte cada vegada menys freqüent. Tenint en compte que el gat domèstic és l'únic altre felí a la zona, i que, òbviament, és abundantíssim, en un estudi anterior a aquest es va investigar i constatar que el 80% dels gats de l'entorn de Doñana es trobaven parasitats per aquest cuc. No obstant això, era necessari confirmar que els individus de Ancylostoma tubaeforme de linxs i gats pertanyien al mateix haplotip (que podria definir-se com "clan" familiar).

En efecte, en comparar genèticament els individus recuperats d'un linx i diversos gats de Doñana, vam veure que els paràsits de les dues espècies de felí eren només diferents en un 1% (aquest valor sol variar entre 0.3 i 6.8 en individus d'aquesta espècie de cuc). Eren fins i tot més semblants entre si que els paràsits de gats de Doñana amb els d'uns gats de Mallorca que havíem inclòs en l'estudi. No només això, sinó que observem que el linx i un gat, tots dos atropellats a uns 10 km de distància, compartien cucs del mateix haplotip o "clan", el que ve a dir que eren genèticament tan propers que podem afirmar que les dues espècies intercanvien paràsits.

Encara que això no confirma que la transmissió sigui de gat a linx, la hipòtesi més lògica és que el primer ha d'estar actuant de reservori d'aquest paràsit a Doñana atès que és molt més abundant que el linx. Aquest estudi té importància en la conservació del linx ibèric perquè ha de servir a les administracions perquè incrementin el control sanitari i poblacional de gats en zones on podem trobar el linx.

Javier Millán

Referències

Molecular evidence of shared hookworm Ancylostoma tubaeforme haplotypes between the critically endangered Iberian lynx and sympatric domestic cats. Millán J, Blasco-Costa I.Vet Parasitol. 2012 May 25;186(3-4):518-22. Epub 2011 Nov 12.

 
View low-bandwidth version