• UABDivulga
16/07/2021

Experiències docents sobre l'ensenyament transdisciplinari

Co Teaching

Les societats són cada vegada més complexes, i es requereixen noves maneres d'ensenyar que permetin aplicar perspectives que integrin la realitat actual. En aquest article, investigadors de la Facultat de Ciències de l'Educació presenten el resum del seu llibre, fruit de les experiències recollides en l'assignatura Societat, Ciència i Cultura, que s'imparteix des de 2009 a alumnes de primer d'educació primària, infantil, social i pedagogia. La idea és estimular en l'alumnat l'interès pel coneixement de les esferes social, natural i cultural, integrant classes coordinades amb molt diverses disciplines. Aquesta podria ser una manera d'ajudar-los a enfrontar-se a problemes reals i a desenvolupar un pensament crític.

J. Barrera Fusté

Aquest llibre pretén ser un company de viatge pel professorat que vol plantejar l'educació com un repte d'actualització i posada al dia constant, i per a qui desitja un aliat davant de la parcel·lació dels coneixements que realitza la visió exclusivament disciplinària de la formació tradicional. En aquests escrits es podran trobar la recopilació i sistematització del material documental docent i de les experiències viscudes per un nombrós grup de professors, professores i alumnat universitari, en una assignatura multidisciplinària que, a partir de l'aplicació d'una estratègia innovadora, es constitueix com un esdeveniment transdisciplinari de docència compartida (co-teaching transdisciplinari). D'aquesta manera, s'observarà com equips de professors treballen junts en el desenvolupament, l'aplicació i l'avaluació de tot el procés d’aprenentatge i ensenyament. 

Per tant, en aquest text es mostren els mètodes seguits pel professorat per preparar les sessions de co-teaching compartit que seran posteriorment utilitzades per a l'aprenentatge multi/transdisciplinari, juntament amb tot el material docent original, elaborat i experimentat, a punt per ser utilitzat pels nostres lectors i lectores, com a recurs educatiu. Com a continuïtat necessària i en forma d'apèndix, es podrà conèixer la derivació lògica de tot aquest treball pedagògic de co-teaching cap al seu assemblatge en una metodologia d'aprenentatge basat en reptes i projectes (ABR / ABPr) aplicats als estudis universitaris de ciències de l'educació: s'assenyalaran les seves fronteres i alguns dels transvasaments, un pas essencial i fonamental en els models de futur del sistema educatiu, en el nostre cas, des del punt de vista del professorat universitari.

Esquema: Model de transició cap a la metodologia trans/performativa

Co Teaching

Sandra Saura Mas, Jaume Barrera, Yolanda Álvarez Cobo,  Asunción Blanco-Romero, i Elena Ritondale.

Facultat de Ciències de l'Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Saura Mas, S.; Barrera, J., Álvarez Cobo, Y.  Blanco-Romero, A. Ritondale, E. Co-teaching transdisciplinario : experiencias docentes. 2020Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-490-9346-3 Enllaç permanent: https://ddd.uab.cat/record/238028

 
View low-bandwidth version