• UABDivulga
10/2014

eTutoring, programa educatiu innovador per millorar l’aprenentatge de l’espanyol i l’anglès

eTutoring és un programa educatiu innovador que pretén millorar l’aprenentatge de l’espanyol i l’anglès de l’alumnat de primària de Catalunya i Escòcia. El programa es basa en l’aprenentatge virtual entre parelles d’alumnes amb una competència lectora equitativa que fan de tutor i de tutorat. L’alumnat català escriu 5 textos en anglès i els reescriu seguint les correccions fetes pels companys escocesos, i llegeix i corregeix els 5 textos en espanyol escrits per aquests. Els resultats mostren l’eficàcia del programa, amb diferències segons el grau d’ajuda que s’ofereix en les correccions.

eTutoring és un programa educatiu innovador que pretén millorar l’aprenentatge de l’espanyol i l’anglès de l’alumnat de primària de Catalunya i Escòcia, a través de l’aprenentatge virtual entre iguals. Aquest programa ha estat impulsat pel Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB a Catalunya i pel Centre for Peer Learning de la Universitat de Dundee, a Escòcia.
 
El programa es desenvolupa a través de sis fases que estructuren la seva implementació:
 
1.- Formació de dos mestres de cada escola, un d’anglès i un d’espanyol, per part dels investigadors implicats de cada universitat.
 
2.- Avaluació inicial de la competència lingüística de l’alumnat participant.
 
3.- Creació de parelles internacionals, un alumne de Catalunya amb un d’Escòcia, en funció de la seva competència lectora en espanyol, els alumnes catalans; i en anglès, els alumnes escocesos. S’organitzen les parelles amb una competència lectora equitativa. 
 
4.- Una vegada creades les parelles, es fa la formació de l’alumnat per tal que puguin desenvolupar el seu rol de tutor i tutorat eficientment fent ús de la plataforma virtual que acollirà tots els intercanvis. Durant aquesta formació els tutors aprenen estratègies per corregir els textos, oferint ajuda en bastida -a través de pistes- i evitant donar la resposta construïda. I també reben formació per motivar els seus iguals internacionals.
 
5.- Intercanvis. Durant 5 setmanes, l’alumnat dedica 4 hores a la setmana, actuant com a tutor i tutorat fins a la fi del projecte. Per exemple, l’alumnat català aprendrà llegint i corregint 5 textos en espanyol de la seva parella escocesa i, alhora, aprendrà escrivint i reescrivint 5 textos en anglès a partir de les correccions fetes pels companys escocesos.
 
6.- Avaluació final de la competència lingüística per detectar millores dels alumnes tant de l’espanyol com de l’anglès.
 
El programa es mostra eficient en treure profit de la diversitat de l’alumnat. La diferència de competències permet que l’alumnat aprengui en el rol de tutor, ensenyant, però també com a tutorat, rebent ajudes i suport. L’ús de les TIC, de forma estructurada, ha facilitat els intercanvis i es mostra eficaç per a poder desenvolupar tasques de comunicació reals i significatives entre l’alumnat d’ambdós països. Els resultats mostren l’eficàcia del programa, tant per a la millora de l’anglès com de l’espanyol, tot i que hi ha diferències en funció del grau d’ajuda ofert. Quan el tutor corregeix oferint més ajuda, té més oportunitats d’aprendre reflexionant sobre la pròpia llengua però per contra, el tutorat en té menys. I viceversa, el tutorat aprèn més quan les ajudes que rep del seu tutor són menys elaborades i per tant, per resoldre l’error es requereix la seva actuació. 

Silvia Blanch Gelabert
Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI)

Referències

Blanch Gelabert, Silvia; Corcelles Seuba, Mariona; Duran Gisbert, David; Dekhinet, Rayenne; Topping, Keith. La escritura y corrección de textos a través de tutoría entre iguales, recíproca y virtual, para la mejora en inglés y español. Revista de Educación 363. 2014. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2012-363-190.

 
View low-bandwidth version