• UABDivulga
09/2014

Estudien un nou factor que pot afectar la ràtio de sexe al naixement

Hi ha factors ambientals, així com hormonals i malalties, que afecten la ràtio de sexe al naixement (proporció de recent nascuts de sexe masculí sobre el total), establert històricament en 0,515. Un estudi retrospectiu de dones embarassades en tractament amb levotiroxina des d’abans de l’embaràs per la presència d’hipotiroïdisme mostra que les dones amb un hipotiroïdisme mal compensat al primer trimestre de gestació presenten una ràtio de sexe al naixement de 0,2. La presència o no d’anticossos contra la tiroide, en canvi, no té efectes sobre la ràtio.

La ràtio de sexe al naixement es defineix com la proporció de recent nascuts de sexe masculí sobre el total de naixements i històricament s’ha establert en 0,515. És conegut que factors ambientals com l’hàbit tabàquic o situacions de gran estrès com l’exposició a dioxines després del desastre químic de Seveso o els atacs terroristes de l’11 de Setembre entre altres, poden afectar aquesta ràtio, sovint disminuint el percentatge de recent nascuts masculins.
 
Des del punt de vista mèdic, algunes malalties com l’hepatitis, els limfomes o la diabetis, entre altres, també semblen afectar aquesta xifra. D’altra banda, és conegut que diversos factors hormonals poden explicar en part les desviacions de la ràtio de sexe al naixement de l’històric 0,515.
 
Pel que fa a les hormones tiroïdals, existeixen dades que indiquen que els fetus masculins podrien ser més sensibles als efectes negatius de l’hipotiroïdisme mal controlat durant la gestació. La nostra hipòtesi va ser que el grau de control de l’hipotiroidisme matern i/o la presència d’anticossos contra la tiroide també podrien afectar la ràtio de sexe al naixement. Per això vam estudiar retrospectivament 167 dones embarassades que estiguessin en tractament amb levotiroxina des d’abans de l’embaràs per la presència d’hipotiroïdisme.
 
Els resultats van ser que els valors de TSH, l’hormona que s’utilitza per monitoritzar el tractament de l’hipotiroidisme, es relacionen de manera significativa amb la proporció de recent nascuts de sexe masculí. Així, les dones amb TSH ≥a 10 mUI/mL (indicant hipotiroïdisme mal compensat) al primer trimestre de la gestació presenten una proporció de recent nascuts masculins de 0,2. La presència o no d’anticossos contra la tiroide no té efectes sobre aquesta xifra.
 
Les raons de la disminució de recents nascuts masculins quan l’hipotiroïdisme matern no està ben controlat no s’ha pogut establir en aquest estudi. Queda el dubte de si és deguda a menys concepcions de fetus masculins o a una major freqüència d’avortaments en fetus masculins. Contribuïm, però al coneixement d’un nou factor que pot afectar la ràtio de sexe al naixement.

Rosa Corcoy Pla

Referències

Donaire, I.M.; Crespo, D.O.; García-Paterson, A.; Adelantado, J.M.; Pla, R.C.Sex ratio at birth is associated with first-trimester maternal thyrotropin inwomen receiving levothyroxine. Thyroid 23(12):1514-7. 2013. DOI: 10.1089/thy.2012.0530.

 
View low-bandwidth version