• UABDivulga
03/2010

Enteromyxum leei: una amenaça per a l'aqüicultura al Mediterrani

Enteromyxum leei

Enteromyxum leei és un paràsit microscòpic que afecta a peixos espàrids com l'orada o la morruda, i que està generant greus pèrdues a la maricultura mediterrània. No solament disminueix els índex productius dels peixos, sinó que, fins i tot, els pot arribar a provocar la mort. Aquest paràsit afecta els mateixos peixos cultivats, però també a altres espècies de peixos que vaguen al voltant de les gàbies de cultiu, esdevenint reservoris de la malaltia. Aquesta tesi doctoral, emmarcada en el projecte europeu MyxfishControl, ha estudiat els mecanismes de transmissió, de patogènia i de desenvolupament del paràsit.

En els darrers anys, el coneixement dels mixozous al Mediterrani ha crescut gràcies a la creixent necessitat de solucionar els problemes sanitaris que aquests organismes ocasionen en cultius de peixos d'interès comercial. Dins d’aquest grup de paràsits, Enteromyxum leei es considera una amenaça pel desenvolupament del cultiu de peixos espàrids al Mediterrani. Aquest paràsit no només afecta negativament els índexs productius d’alguns cultius com els de l’orada, sinó que pot arribar a provocar la mort de peixos susceptibles com la morruda.

La virulència d’aquest paràsit és deguda, per una banda a les característiques de l’espècie, i per l’altra a que les mesures de prevenció són difícils d’aplicar i no existeixen tractaments. Pel que fa a les característiques de l’espècie, la capacitat de transmetre’s directament d’un peix a una altre fa que aquest paràsit es transmeti ràpidament en condicions de cultiu. Enteromyxum leei té un ampli ventall d’hostes i, a més d’afectar a peixos cultivats, pot afectar altres espècies de peixos que es troben al voltant de les gàbies de cultiu i que poden actuar com a reservoris de la malaltia.

Per tal d'avaluar la situació de l'enteromixosi produïda per E. leei en els cultius d'espàrids al Mediterrani i per desenvolupar mesures de prevenció i control es va desenvolupar el projecte europeu MyxFishControl: Diagnosis, epidemiology and control of an enteric myxosporosis of commercial Mediterranean fish (QLRT-2001-00722). En el marc d’aquest projecte, el grup de Patologia de Peixos de la UAB va dur a terme l'estudi de la transmissió, la patogènia i el desenvolupament d'E. leei dins dels seus hostes. Entre els resultats obtinguts per aquest grup de recerca, destaquen l’anàlisi de les possibles vies d’entrada i dispersió del paràsit dins del seu hoste o la identificació d’alguns factors de risc associats a aquesta malaltia. La informació obtinguda durant aquest estudi contribueix al coneixement dels mecanismes d’infecció del paràsit i, per tant, suposa una passa més en el desenvolupament de mesures per al control d’aquesta enteromixosi.

Montserrat Cuadrado Lafoz

Referències

"Enteromyxosi produïda per Enteromyxum leei (Diamant, Lom i Dyková 1994) en espàrids d’interès  comercial del Mediterrani". Tesi doctoral defensada per Montserrat Cuadrado Lafoz, el 14 de gener de 2010 a les 11h, a la Sala de Graus de la Facultat de Biociències.

 
View low-bandwidth version