• UABDivulga
16/01/2023

Els voltors comuns són portadors de bacteris resistents a antibiòtics que poden suposar una amenaça per a la salut pública

Grup de voltors comuns menjant. El que està al centre mira a càmera

Un dels majors riscos per a la salut pública són les resistències a antimicrobians. L'aparició d'aquestes resistències ha estat àmpliament estudiada en el bestiar, però no així en fauna salvatge. En una recerca conjunta del grup WildCoM de la Facultat de Veterinària de la UAB, l'IRTA i el CReSA s'han descobert bacteris resistents a antibiòtics en voltors comuns salvatges a Catalunya.

L'aparició i propagació de les resistències als antimicrobians (RAM) és actualment una de les principals amenaces per a la salut pública. Aquesta situació afecta la nostra capacitat per tractar eficaçment les malalties infeccioses, augmenta els costos sanitaris i podria ser responsable de fins a 10 milions de morts anualment a tot el món l'any 2050. Les RAM són causades principalment per una combinació de prescripcions i ús inadequats d’antibiòtics, el seu ús generalitzat en la producció animal i en medicina humana, i la manca de regulacions i sistemes de control de medicaments adequats en els països en desenvolupament.

Mentre que l'aparició de les RAM en animals de granja ha estat àmpliament estudiada, el paper de la fauna salvatge en el manteniment i la transmissió d'aquestes resistències és poc conegut. Els animals salvatges de vida lliure no entren en contacte amb els antibiòtics de manera natural; no obstant això, poden adquirir bacteris resistents a través de fonts humanes i ramaderes, com ara abocadors i instal·lacions agrícoles. En aquest sentit, s'espera que els animals carronyers, a causa dels seus hàbits alimentaris i de la seva posició a la cadena tròfica, siguin més propensos a ser portadors de bacteris RAM, facilitant-ne la dispersió i manteniment en el medi ambient.

Espanya acull el 90% de la població europea de voltors comuns (Gyps fulvus). Són aus carronyeres que s'alimenten de cadàvers d'animals salvatges i domèstics. Els voltors estan especialment exposats als bacteris RAM a causa del freqüent consum de cadàvers de bestiar en canyets (punts d'alimentació suplementària establerts per impulsar la seva recuperació després d'un declivi crític als anys 80, a causa de l'ús indiscriminat de verí) i de residus orgànics als abocadors. En conseqüència, poden ser potencials portadors i dispersors de bacteris RAM.

Al nostre estudi, hem avaluat la prevalença i possible origen antropogènic de Salmonella i Campylobacter, així com la presència de soques RAM en una població de voltors comuns a Catalunya. Ambdós bacteris són les principals causes d'infeccions gastrointestinals humanes a la Unió Europea. Hem identificat nombroses soques emergents d’importància per a la salut pública, inclosa Salmonella Typhimurium monofàsica que està causant una emergència sanitària global. L'anàlisi molecular d’aquestes soques va revelar que també s’han aïllat en gavians, animals de granja i fins i tot humans. Per tant, els voltors comuns del nord-est d'Espanya són portadors de bacteris zoonòtics que en alguns casos poden tenir un origen antropogènic a causa dels  seus hàbits alimentaris carronyers. Alhora, una proporció important de soques de tots dos agents zoonòtics van resultar ser resistents enfront d’antibiòtics d'importància crítica en medicina humana, cosa que és preocupant. Tot i això, encara cal ampliar els estudis per entendre el potencial risc de transmissió de bacteris RAM des d'aquestes aus salvatges als éssers humans.

Johan Espunyes (1), Ignasi Marco (1), Marta Cerdà-Cuellar (2,3)

(1) Wildlife Conservation Medicine Research Group (WildCoM), Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
(2) Unitat mixta d’Investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

(3) IRTA, Programa de Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Referències

Espunyes J, Illera L, Dias-Alves A, Lobato L, Ribas MP, Manzanares A, Ayats T, Marco I, Cerdà-Cuéllar M. Eurasian griffon vultures carry widespread antimicrobial resistant Salmonella and Campylobacter of public health concern. Sci Total Environ. 2022 Oct 20; 844:157189. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.157189

 
View low-bandwidth version