• UABDivulga
07/2013

Els nens i adolescents davant el càncer avançat o terminal dels pares

El propòsit principal d’una tesi doctoral llegida al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB, va ser conèixer com afrontaven els fills el càncer avançat o terminal dels pares, i quines eren les condicions que podrien afavorir o dificultar aquest procés d’ajustament. Aquest estudi es va dur a terme a partir d’una mostra de setanta-quatre nens i adolescents de l’Institut Català d’Oncologia de Girona.

En la primera part d'aquesta tesi, es va elaborar un document teòric que aportava informació sobre la incidència del càncer a Girona en persones amb edats de tenir fills menors; una aproximació als conceptes actuals de malaltia avançada, terminal i situació d’últims dies; la descripció de les etapes d’adquisició dels conceptes de malaltia i mort en els nens i adolescents; i els principals estudis i revisions referents als fills de pares i mares amb càncer avançat o terminal.

En la segona part, es van dur a terme entrevistes a diferents informants (progenitors malalts, progenitors sans, tutors escolars i fills) per obtenir les dades sociodemogràfiques i clíniques dels nens i adolescents.

Els resultats obtinguts mostren com molts progenitors amb càncer mantenien expectatives de cronicitat i traslladaven a la resta de família aquesta idea, amb l’intent de preservar la cohesió familiar i la vida dels fills normalitzada. De la mateixa manera, la informació sobre la malaltia que ambdós pares donaven als fills solia ser parcial, moltes vegades sense utilitzar la paraula càncer, i s’informava més als fills més grans, deixant sovint al marge als nens més petits. Tot i així, la majoria de nens i adolescents mantenien les habilitats adaptatives, fins i tot, les podien millorar, i no presentaven més problemes clínics que la resta de població.

Amb l’anàlisi de resultats d’aquesta tesi, ens hem apropat al coneixement de com s’ajusten els fills a la malaltia oncològica avançada o terminal dels pares, essent un pas important dins de la recerca clínica de l’estudi de nens i adolescents amb pares amb càncer en la nostra població.

Anna Rodríguez i Morera.

Referències

"Els nens i adolescents davant el càncer avançat o terminal dels pares", tesi doctoral de Anna Rodríguez i Morera, dirigida pel Dr. Joaquim T. Limonero i llegida al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB.

 
View low-bandwidth version