• UABDivulga
09/2012

El consum matern de substàncies d'abús pot provocar canvis adversos en la placenta

Investigadors de la UAB han realitzat un estudi en el que controlant el creixement de més de dues-centes placentes han pogut apreciar canvis en els vasos sanguinis d'aquestes deguts al consum matern de substàncies d'abús, com el tabac o l'alcohol. Aquests canvis porten a una baixa aportació de sang a la placenta i al fetus, provocant així un ambient pobre en oxigen. Aquest tipus de canvis adversos es poden donar abans, durant i fins i tot, després del naixement. Segons aquests investigadors, calen més estudis per entendre millor els mecanismes pels quals el consum d'aquestes substàncies en les mares provoca una disminució en pes i talla en els acabats de néixer.

L’objectiu d’aquest estudi és buscar canvis morfològics en la unitat formada pel fetus i la placenta deguts a el consum de substàncies d’abús per part de la mare. Pel treball s’ha realitzat un estudi controlat de la histologia i la morfologia de 225 placentes.

D’acord amb els resultats de l’anàlisi de substàncies d’abús obtinguts en el meconi (les primeres femtes del nounat), els fetus s’han classificat com a exposats o no exposats a opiacis, cocaïna, cànnabis o alcohol. Per establir l’exposició prenatal al tabac, s’ha analitzat la presència de cotinina (un metabòlit de la nicotina) en sang de cordó.

A nivell microscòpic, s’ha observat una reducció dels vasos sanguinis placentaris en les mares consumidores de cocaïna, opiacis i alcohol. A més, les mares consumidores d’alcohol no han presentat un diàmetre dels vasos sanguinis placentaris més gran que els controls. Els nounats de les mares consumidores de cocaïna o tabac durant l’embaràs tenen un pes i una talla en néixer més petits que els controls y les mares consumidores de tabac tenen una taxa més alta d’avortaments.

A partir dels resultats obtinguts, podem concloure que el consum durant l’embaràs de tabac, cànnabis i alcohol pot induir canvis morfològics en la placenta a nivell dels seus vasos sanguinis. Aquests canvis vasculars donen lloc a una baixa aportació de sang a la placenta i al fetus, la qual cosa produeix un ambient pobre en oxigen.

Els esdeveniments adversos que es poden produir abans, durant i just després del naixement i les anomalies dels nounats en mares consumidores de substàncies d’abús es poden explicar per aquests canvis. Són necessaris nous estudis per a una millor comprensió del mecanisme a través del qual el consum durant l’embaràs de substàncies d’abús dona lloc a nounats amb un pes i una talla en néixer més baixos i un risc augmentat d’avortament.

Óscar García-Algar

Referències

Ortigosa S, Friguls B, Joya X, Martinez S, Mariñoso ML, Alameda F, Vall O, Garcia-Algar O. "Feto-placental morphological effects of prenatal exposure to drugs of abuse" Reprod Toxicol. 2012 Aug;34(1):73-9.

 
View low-bandwidth version