• UABDivulga
18/09/2019

El comerç de carn d'origen silvestre en els mercats urbans tropicals

carn silvestre
Tot i que la carn d’origen silvestre representa una font important de proteïnes i d’ingressos per la població local dels boscos tropicals, la seva comercialització pot causar la disminució de les poblacions de moltes espècies animals. En aquest article, amb l’objectiu de millorar la comprensió d’aquest tipus de comerç i així desenvolupar estratègies de control adequades que assegurin la seva sostenibilitat, es descriu l’esforç mínim necessari per a monitoritzar de manera precisa i obtenir informació fiable de la quantitat de carn silvestre comercialitzada en els mercats urbans tropicals.

La carn d'origen silvestre representa una font important de proteïna i d'ingressos per a la població local dels boscos tropicals a tot el món. No obstant això, el comerç d'aquesta carn per proveir els mercats urbans es considera una causa principal de la disminució de les poblacions de moltes espècies. Si bé la venda de carn silvestre pot ser una aportació econòmica important per a famílies pobres, aquest incentiu pot causar un augment en les taxes de captura de fauna silvestre. D'altra banda, els volums de carn silvestre venuts en els mercats urbans poden indicar el nivell de sostenibilitat de la caça en les àrees rurals. D'aquesta manera, el desenvolupament d'un mètode sòlid que millori la comprensió del comerç urbà de carn silvestre permetrà l'aparició d'estratègies apropiades de control de la demanda i subministrament de fauna silvestre utilitzada com a aliment.

En l’Amazònia, on la ruta comercial dels recursos naturals depèn de la distribució dels rius, el proveïment de carn silvestre generalment es concentra en els mercats urbans dels rius grans, i el seu estudi pot proporcionar indicadors útils de baix cost que poden ser útils per avaluar els impactes de la caça de poblacions de fauna silvestre. No obstant això, aquests mercats són sistemes complexos ja que sovint varien amb el temps, solen ser il·legals i sovint els venedors desconfien dels investigadors.

En aquest estudi, durant 320 dies vam realitzar un total de 4,524 entrevistes a venedors de carn silvestre al Mercat de Betlem a Iquitos (Perú), el mercat obert més important i gran de la fauna silvestre a l'Amazònia, amb la finalitat de modelar l’esforç mínim necessari per obtenir informació fiable sobre la quantitat de carn silvestre comercialitzada.

Encara que el comerç de productes silvestres en els mercats urbans està prohibit a Perú (Llei Nº 29763), les autoritats no han pogut fer complir aquesta llei a causa de les limitacions logístiques i financeres, i també degut a l'alta demanda tradicional de carn silvestre. En 2006-07, es van vendre en tot l'any 220 tones de carn silvestre (663 kg per dia), en 2017-2018 aquesta quantitat va augmentar fins a les 288 tones anuals (886 kg per dia). Quan la quantitat diària de carn silvestre a venda era entre 40 i 650 kg, un mínim de dos dies d'enquestes per mes va permetre obtenir una informació precisa. No obstant això, quan la carn silvestre comercialitzada era menys freqüent, com en el cas de la venda de primats o d'espècies rares, es va requerir un esforç d'almenys una entrevista per setmana. Encara que sigui un mercat informal, la quantitat de carn que el venedor afirma haver comercialitzat va ser similar a la quantitat que realment va vendre, el que suggereix que els venedors coneixen el volum de carn silvestre que es comercialitza, i que les seves respostes són sinceres. El monitoratge a llarg termini dels mercats urbans de l'Amazònia, i altres boscos humits tropicals del planeta, pot ser un excel·lent indicador i de baix cost de l'estat de conservació regional de la fauna silvestre, i pot permetre la implementació primerenca d'estratègies de maneig que responguin a la crisi de poblacions d'espècies de fauna silvestre que solen rebre un major impacte antròpic degut a la caça.

Pedro Mayor
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Mayor P, El Bizri HR, Morcatty TQ, Moya K, Solis S and Bodmer RE. (2019). Assessing the Minimum Sampling Effort Required to Reliably Monitor Wild Meat Trade in Urban Markets. Frontiers in Ecology and Evolution, 7:180. DOI: 10.3389/fevo.2019.00180.

 
View low-bandwidth version