• UABDivulga
07/02/2022

El benestar de les aus amb vol restringit

Pelícans

El benestar de les aus de zoològic amb el vol restringit ha estat objecte d’un estudi realitzat per investigadors de la UAB i de la Universitat de Freie en pelicans de diversos recintes d’Alemanya. Els científics han avaluat el benestar d’aquestes aus a través de l’estudi del seu comportament i dels nivells de l’hormona de l’estrès corticosterona. Els resultats mostren que la restricció de vol no influeix en els criteris de benestar avaluats, tot i que sí que ho fan les condicions de l’entorn.  Per confirmar-los, però, calen més dades científiques sobre l’impacte en el benestar d’altres espècies d’aus.

Dennis Stogsdill

Durant el darrer segle, la reducció o incapacitació del vol a les aus de les col·leccions de zoològics ha estat una pràctica corrent per tal de poder mantenir els animals en recintes oberts. Durant tot aquest temps, la comunitat científica i veterinària ha dedicat grans esforços per millorar i desenvolupar noves tècniques, reduir el risc de complicacions i minimitzar l’estrès o el dolor durant l’aplicació de les tècniques usades per incapacitar el vol d’aquests animals.

El benestar d’aquestes aus és un tema que es discuteix amb freqüència i existeixen al seu voltant una gran diversitat d’opinions. És per això sorprenent que avui en dia hi hagi una mancança de dades científiques publicades sobre l’impacte en el benestar d’aquest tipus d’aus mantingudes en captivitat. Arrel d’aquesta situació, investigadors de la UAB juntament amb investigadors de la Universitat Freie de Berlin i diversos Zoològics d’Alemanya han col·laborat per tal d’avaluar, de forma objectiva, el benestar de les aus de zoològic que presenten el vol restringit.

Per a l’estudi es van utilitzar pelicans en tres situacions diferents: amb el vol incapacitat de forma irreversible, amb el vol incapacitat de forma reversible i pelicans amb capacitat de vol. Per tal de conèixer si hi havia diferències en el benestar dels tres grups animals avaluats es van combinar dos mètodes de recerca independents: observacions etològiques i la mesura de la corticosterona acumulada en ploma, la principal hormona relacionada amb la resposta a l’estrès de les aus.

Els resultats van demostrar que la restricció del vol en els pelicans no sembla influir en els indicadors de benestar avaluats durant l’estudi (comportament i hormona de l’estrès). D'altra banda, les dades van revelar que les condicions de l’entorn, com per exemple la mida del grup o l’espai disponible, poden afectar de forma més marcada el benestar d’aquests animals.

Per tal de confirmar aquests resultats, el grup de recerca està plantejant nous estudis que permetin aconseguir més dades científiques sobre el benestar animal i les condicions de vida en els zoològics. 

Gudrun Haase (1,2), Katrin Baumgartner (3), Lorenzo von Fersen (3), Roswitha Merle (4), Mechthild Wiegard (1), Hermann Will (3), Lukas Reese (5), Oriol Tallo-Parra (6), Annais Carbajal (6), Manel López-Bejar (6,7), Christa Thöne-Reineke (1)

1.    Comportament animal i laboratori de ciència dels animals, Institut de Benestar Animal, Freie Universität Berlin
2.    Volgelpark Marlow
3.    Zoo de Nuremberg
4.    Institut d'Epidemiologia Veterinària i Bioestadística, Freie Universität de Berlín
5.    Jardí Zoològic de Karlsruhe
6.    Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona
7.    Facultat de Medicina Veterinària, Western University of Health Sciences

Referències

Haase, G.; Baumgartner, K.; von Fersen, L.; Merle, R.; Wiegard, M.; Will, H.; Reese, L.; Tallo-Parra, O.; Carbajal, A.; Lopez-Bejar, M.; et al. Feather Corticosterone Measurements and Behavioral Observations in the Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) Living under Different Flight Restraint Conditions in German Zoos. Animals 2021, 11, 2522. https://doi.org/10.3390/ani11092522

 
View low-bandwidth version