• UABDivulga
23/06/2015

Diferent exposició de nens i adults a partícules ultrafines

partícules ultrafines
Els contaminants atmosfèrics s’han relacionat amb una sèrie d’efectes adversos per a la salut. La contaminació de l’aire es defineix com una mescla de material particulat, gasos i compostos orgànics. Aquestes partícules són un conjunt complex de sòlids i líquids, que poden variar enormement en grandària, per exemple, partícules fines (FP) i partícules ultrafines (UFP). El tràfic i els motors dièsel especialment són considerats les principals fonts i suposen l’exposició més important per a vianants en els carrers urbans plens de vehicles.

Autor: iStockphoto/ssuaphoto.

Els estudis epidemiològics i clínics demostren la relació entre l’exposició a la contaminació atmosfèrica (incloent les partícules ultrafines, UFP) i infeccions respiratòries agudes, càncer de pulmó, malaltia pulmonar obstructiva crònica i malaltia cardiovascular. Aquestes partícules donen lloc a respostes de l’organisme que poden accentuar símptomes o problemes de salut en els grups de població més sensibles. Els nens són especialment susceptibles, especialment quan es troben prop de les emissions dels tubs d’escapament dels vehicles al carrer.
 
Els objectius d’aquest estudi van ser determinar i comparar la concentració d’UFP a dues altures diferents amb un disseny que reprodueix la realitat, simulant nens que són traslladats en cotxets pel carrer, vianants adults i els factors ambientals relacionats.
 
Es van utilitzar dos dispositius (comptadors de partícules) portàtils per a determinar de forma simultània l’exposició a les UFP a diferents altures, una corresponent a l’altura d’un nen en un cotxet (0,55 m) i una altra a l’altura de la cara d’un vianant adult (1,70 m). Es van fer determinacions en tres carrers diferents de Barcelona amb una alta densitat de tràfic (Via Laietana, Diagonal i Gran Via), en 10 dies consecutius durant la primavera, amb dues sessions diàries de preses de mostres d’1 hora de duració, caminant pel carrer i registrant la temperatura, la humitat i la velocitat del vent.
 

 
Figura 1: Diferències entre les determinacions d’UFP obtingudes a 1,70 i 0,55 metres en diferents carrers de Barcelona.  
   
Es van obtenir 52.008 valors aparellats de cada altura i els resultats van demostrar valors un 10% més alts de la concentració d’UFP a 0,55 m en comparació amb els detectats a 1,70 m. També es van trobar diferències entre els dies laborals i festius. Pel que fa als patrons de concentració i a la variació entre els dies de la setmana, estaven relacionats amb la intensitat del tràfic.
 
Aquest estudi posa de manifest que els nens que són transportats en cotxet en àrees urbanes i respiren a una altura similar a la dels tubs d’escapament dels vehicles estan exposats a concentracions d’UFP més altes i són un marcador subrogat de contaminació de l’aire i d’efectes perjudicials per a la salut. Els nens són més vulnerables i les UFP tenen un major impacte sobre la seva salut, motius pels quals s’han de prendre mesures per protegir aquesta població quan és transportada pel carrer.
 

Oscar Garcia-Algar
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva (UAB)

Referències

Garcia-Algar, O.; Canchucaja, L.; d'Orazzio, V.; Manich, A.; Joya, X.; Vall, O. Different exposure of infants and adults to ultrafine particles in the urban area of Barcelona. Environmental Monitoring and Assessment. 2015, vol. 187, num. 1, 4196. doi: 10.1007/s10661-014-4196-5.

 
View low-bandwidth version