• UABDivulga
27/01/2015

Conèixer el subsòl dels doms de toves d’Isona per investigar l’aigua a Mart

A Isona (Prepirineu central català) es va descobrir el 2010 un complex de doms de toves, una mena de turons construïts per l’aigua amb característiques anàlogues a formes construïdes per descàrregues d’aigües subterrànies a Mart. En aquest planeta, l’Agència Espacial Europea té previst començar el 2018 una exploració dels primers 3 m de subsòl a la recerca d’evidències de vida a partir d’una tècnica de radar utilitzada en la prospecció geofísica dels doms de toves. Els resultats demostren la utilitat de la informació obtinguda.

Autor: iStockphoto/CreativeGraphicArts.

El complex de doms de toves d’Isona, situat al Prepirineu central català, constitueix un potencial anàleg per a l’estudi de formes construïdes per descàrregues d’aigües subterrànies a Mart. Des del seu descobriment en 2010, per part d’investigadors de Departament de Geologia de la UAB, ha estat i és objecte de diversos estudis en col·laboració amb investigadors de diverses universitats (UdG, UniZar, FAU-USA) i centres de recerca com GSI (Ireland ), PSI (USA) i NASA (USA).

Recentment els treballs s’han centrat en la prospecció geofísica del subsòl d’aquesta mena de “turons construïts per l’aigua”. Això és degut a què l’exploració de Mart està avançant no només en superfície, sinó també en profunditat, i es necessiten models anàlegs per poder calibrar la informació obtinguda mitjançant teledetecció i MERs (Mars Exploration Rover).

Imatge 1. Visions en anàglif d’exemples de doms de descàrrega de fluids a Mart i a Isona.
Imatge esquerra: Detall del Proposed MSL rover landing site site- Southwest Vernal Crater, Aràbia Terra; extret de HiRISE Image PSP_002812_1855 (Crèdits: Image courtesy NASA / JPL / University of Arizona).
Imatge dreta: Tossal de la Cassola, immediacions de Conques, Conca Dellà. (Crèdits: IGN). 

La missió ExoMars de l’Agència Espacial Europea (ESA) té previst situar un MER a la superfície de Mart el 2018. El rover portarà el primer sistema espacial d’exploració GPR (Ground Penetrating Radar) (WISDOM-Water Ice and Subsurface Deposit Observationon Mars) amb l’objectiu de caracteritzar els primers 3 m del subsòl a la recerca d’evidències de vida passada i present.

Els nostres resultats demostren la utilitat dels radargramas obtinguts mitjançant aquesta tècnica GPR (estudi de fàcies, superfícies i estructures radar) per investigar els processos hidrològics que intervenen en desenvolupament dels doms de toba.

  
Imatge 2: Integració de dades geofísiques obtingudes mitjançant les tècniques de Ground Penetrating Radar (GPR) (a dalt) i Electrical Resistivity Imaging (ERI) (a baix), per a l’obtenció de models hidro-geomorfològics.
  


Mario Zarroca
Rogelio Linares

Departament de Geologia

Referències

 
View low-bandwidth version