• UABDivulga
11/2007

Comparen el genoma de 12 mosques "Drosophila"

Mosca Drosophila
Investigadors del Grup de Genòmica, de Bioinformàtica i d'Evolució de la UAB han participat en una recerca internacional que ha permès desvetllar el genoma de 10 espècies noves de mosques Drosophila i estudiar l'evolució de totes les espècies conegudes actualment -12- al llarg dels últims 60 milions d'anys.

La recerca, publicada a Nature, ha estat duta a terme per un consorci de 200 investigadors de tot el món. Analitza el genoma de 12 espècies de mosca de la fruita (Drosophila). Un d'ells (D. melanogaster) es va seqüenciar l'any 2000; un altre (D. pseudoobcura) es va seqüenciar el 2005. Els 10 restants, seqüenciats recentment i descrits en aquest treball per primer cop, són D. simulans, D. sechellia, D. yakuta, D. erecta, D. ananassae, D. persimilis, D. willistoni, D. virilis, D. mojavensis i D. grimshawi.

És la primera vegada que es du a terme una comparació dels genomes de 12 espècies estretament relacionades. Aquestes espècies representen distints llinatges dins la filogènia del gènere Drosophila (que conté unes 2.000 espècies) i la distància evolutiva entre elles varia des d'un milió d'anys (entre les espècies més properes) fins a 60 milions d'anys (les més llunyanes). En l'anàlisi comparativa s'han descobert 1.193 gens nous i s'han corregit 414 gens prèviament catalogats. S'ha comprovat també que les 12 espècies s'assemblen en la mida del genoma i el nombre de gens, uns 14.000.

En la recerca han participat els investigadors del Grup de Genòmica, de Bioinformàtica i d'Evolució de la UAB Alfredo Ruiz, Bàrbara Negre, Mar Marzo i Marta Puig. Segons els investigadors, l'anàlisi comparativa de múltiples genomes en un context filogenètic augmenta moltíssim la precisió i la sensibilitat de les inferències evolutives, i suposa un pas molt signifiticatiu de cara a conèixer els secrets de l'evolució dels éssers vius.

Alfredo Ruíz
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Evolution of Genes and Genomes in the Context of Drosophila Phylogeny". Autor: Drosophila Comparative Genome Sequencing and Analysis Consortium. NATURE 450, 203-218 (8 November 2007).

 
View low-bandwidth version