• UABDivulga
17/11/2020

Comença el projecte SOMA per restaurar la sensibilitat de les pròtesis d’extremitats

Protesis

Les pròtesis dels membres que s’utilitzen en els amputats no tenen sensacions naturals i tàctils. El projecte SOMA, finançat per la UE, té com a objectiu desenvolupar una nova interfície basada en ultrasons i algorismes que permetin la detecció de pressió mecànica, dolor i canvis de temperatura. El Grup de Neuroplasticitat i Regeneració de la UAB, dirigit pel professor Xavier Navarro, validarà el nou sistema d’interfície in vivo.

El projecte SOMA, “Ultrasound peripheral interface and in-vitro model of human somatosensory system and muscles for motor decoding and restoration of somatic sensations in amputees”, finançat per la Comissió Europea dins del programa H2020-FETOPEN-2018-2020 té com a objectiu desenvolupar una nova interfície bidireccional poc invasiva basada en ultrasons i algoritmes que permetin la descodificació de l'activitat muscular i la detecció de sensacions somàtiques properes a les naturals, per tal de restablir la sensació de les pròtesis de les extremitats.

L’equip està coordinat per la Università Campus Bio-Medico de Roma, que també desenvoluparà la pròtesi de mà instrumentada, els algoritmes per codificar sensacions somàtiques i les tècniques per estimular el sistema nerviós mitjançant sondes d’ultrasons. La xarxa internacional de socis que participa en el projecte inclou el Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (Alemanya), que  desenvoluparà les sondes d’ultrasò (US); la University College de Londres, que desenvoluparà l’electrònica miniaturitzada; l’Imperial College de Londres, des d’on s’investigarà el control mioelèctric basat en el registre amb US de la pròtesi; la Università di Napoli “Federico II”, que desenvoluparà un model in vitro de músculs i del sistema somatosensorial per a la validació experimental de les interfícies bsades en USA; la Universitat Autònoma de Barcelona, que realitzarà proves de biocompatibilitat i funcionalitat en models animals; i Össur, empresa líder mundial en el desenvolupament de pròtesis, que contribuirà al desenvolupament de la nova pròtesi SOMA. Des del Grup de Neuroplasticitat i Regeneració de la UAB liderarem la validació del nou sistema d’interfície in vivo.

La reunió virtual d’inici va tenir lloc el 28 d’octubre i va definir les primeres accions per assolir els ambiciosos objectius del projecte: les pròtesis podran captar informació sensorial i reconduir al subjecte amputat sensacions tàctils i tèrmiques, i també dolor. Amb aquest propòsit, SOMA aprofitarà la tecnologia més avançada en el camp de l’enginyeria de teixits i el modelatge neurocomputacional, integrada de manera sinèrgica amb les tecnologies, maquinari i programari més avançats, en el camp de les neuropròtesis i els dispositius implantables.

La comprensió de les relacions espaciotemporals entre estímuls cutanis i senyals neuronals ajudarà els científics a aplicar l’estimulació ecogràfica focalitzada al sistema nerviós perifèric. S'espera que això proporcioni a les persones amb membres amputats un control sensorio-motor de la pròtesi de les extremitats superiors.

 

Xavier Navarro Acebes

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Institut de Neurociències
Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona

CIBERNED

Referències

Projecte SOMA “Ultrasound peripheral interface and in-vitro model of human somatosensory system and muscles for motor decoding and restoration of somatic sensations in amputees”
Programa H2020-FETOPEN-2018-2020
https://cordis.europa.eu/project/id/899822
Grant agreement ID: 899822

 
View low-bandwidth version