• UABDivulga
05/07/2017

Com podem crear ciutats més verdes i alhora socialment inclusives?

Les solucions basades en la naturalesa poden ser socialment inclusives
Un article científic publicat recentment a la revista Habitat International, co-escrit per un investigador de l’ICTA-UAB, suggereix sis requisits per un desenvolupament del verd urbà socilament just.

Tal com es reflecteix en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (SDG), un dels principals reptes de la planificació urbana és preparar les ciutats per a un nombre creixent de persones, tot desenvolupant-les com a llocs sostenibles, resilients, segurs i inclusius.

En els últims anys, la Comissió Europea ha introduït diverses estratègies i programes de finançament per desenvolupar i implementar dos conceptes relacionats: La infraestructura verda i les solucions basades en naturalesa, com a forma d'abordar aquest repte global.

Les diverses definicions o interpretacions de la infraestructura verda i les solucions basades en naturalesa sovint argumenten entre els múltiples beneficis que pot comportar la seva implementació a les àrees urbanes hi ha el foment de la cohesió social o reduir les desigualtats sòcio-espacials.

Tanmateix, hi ha una manca d'evidència empírica que recolza aquesta afirmació i, per contra, els autors de l'article sostenen que, en determinades circumstàncies, les intervencions verdes o basades en naturalesa poden portar paradoxalment a una major desigualtat social a través de processos com la gentrificació verda. A l'article es descriuen alguns exemples seleccionats de projectes implementats de verd urbà que han implicat efectes socials negatius, inclouent: 1) Parc Lene-Voigt (Leipzig, Alemanya), 2) High Line Park (Nova York, EUA), 3) Parc Sienkiewicz (Lodz, Polònia).

Els autors també adverteixen que els processos de gentrificació i expulsió dels grups socials més vulnerables es poden produir  fins i tot en els projectes d’implementació de verd urbà i solucions basades en naturalesa que inclouen processos de participació ciutadana i no estan directament associats amb el desenvolupament d'habitatges d’alta gamma (un exemple seria el Tempelhofer Feld a Berlín, Alemanya).

Finalment, l'article proposa sis prerequisits que poden donar suport a les estratègies de renaturalització urbana de manera socialment inclusiva:
1) El reconeixement explìcit i la consideració de les desigualtats sòcio-espacials en la planificació, implementació i seguiment/avaluació d'estratègies de renaturalització de les ciutats per part de científics i planificadors.
 2) Considerar i incloure no només diferents grups d'actors en el disseny, planificació i implementació d'estratègies de renaturalització urbana, sinó també opinions, necessitats i demandes divergents, incloent el coneixement tàcit i comunitari.
3) El reconeixement i anàlisi detallat dels impactes generats a nivell ecològic i social de qualsevol projecte de renaturalització urbana.
4) Independentment de si la planificació del verd urbà es realitza de dalt a baix o de baix a dalt o de manera conjunta, aquesta ha de servir per generar llocs de trobada per a diferents grups de persones.
5) Cal una estructura de governança que inclogui múltiples agents urbans per tal de dirigir les polítiques d'espais verds a les ciutats.
6) La recerca hauria d'examinar explícitament el context polític i econòmic i les constel·lacions de poder relacionades per evitar subestimar la relació entre els projectes de ver urbà i les estratègies del mercat immobiliari.

El grup de recerca BCNUEJ de l'ICTA-UAB, avaluarà els impactes socials de les solucions basades en naturalesa a partir de l’anàlisi de diferents ciutats (incloent Barcelona) per tal de cobrir aquest buit de coneixement i, en definitiva, contribuir a crear solucions basades en naturalesa socialment inclusives.

Francesc Baró
francesc.baro@uab.cat

Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Haase, D., Kabisch, S., Haase, A., Andersson, E., Banzhaf, E., Baró, F., Brenck, M., Fischer, L.K., Frantzeskaki, N., Kabisch, N., Krellenberg, K., Kremer, P., Kronenberg, J., Larondelle, N., Mathey, J., Pauleit, S., Ring, I., Rink, D., Schwarz, N., Wolff, M. Greening cities – To be socially inclusive? About the alleged paradox of society and ecology in cities. Habitat International 64, 41–48. 2017. DOI:10.1016/j.habitatint.2017.04.005

 
View low-bandwidth version