• UABDivulga
07/2012

Caracteritzen aïllats d'un virus porcí

Mariona Gimeno (estudiant de doctorat de CReSA-UAB) va defensar el seu treball de tesi doctoral titulat “Caracterització immunològica i patogènica de diferents aïllats de genotip I del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS)”, dirigida pel Dr. Enric Mateu. En aquesta tesi s’han estudiat els diferents aïllats del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS), des de tres angles diferents: la caracterització in vitro, la seqüenciació completa del genoma i la determinació dels efectes que això pot tenir en el model animal.

En aquesta tesi s’han caracteritzat de forma exhaustiva diferents aïllats de genotip I del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS). En primer lloc es va aïllar el virus in vitro observant que els diferents aïllats modulaven de forma diferent la resposta immunitària innata i adquirida. Així, es va observar la diferent capacitat dels aïllats per secretar citoquines o la variabilitat en l’expressió de diferents marcadors cel·lulars.

En segon lloc es va seqüenciar el genoma. En aquesta seqüenciació, es va determinar que aquests diferents aïllats presentaven delecions en parts del genoma. També es va veure que la part més variable del virus era la que corresponia a una proteïna no estructural. A més, es va veure que el sistema més utilitzat fins el moment per predir les agrupacions filogenètiques, no es corresponia amb el genoma complert.

Per últim, es va duu a terme un model animal que va permetre determinar que les soques que in vitro es comportaven de forma diferent, generaven respostes immunitàries oposades.

En definitiva, aquesta tesi, realitzada al CReSA-UAB, és un pas més en el coneixement dels virus i la seva interacció amb el sistema immunitari dels hostes, i concretament del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS), un dels virus econòmicament més importants en el sector porcí.

Referències

“Caracterització immunològica i patogènica de diferents aïllats de genotip I del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS)” tesi doctoral defensada per Mariona Gimeno i dirigida pel Dr. Enric Mateu.

 
View low-bandwidth version