• UABDivulga
09/01/2023

BIOSECURE, cap a una bioseguretat millorada i rendible en la producció ramadera

veterinani controlant pollastres en una granja

La bioseguretat és clau per al control de malalties en animals, però en la industria ramadera encara s’ha de fer molt camí per millorar la seva aplicació. BIOSECURE, un nou projecte europeu on participen investigadors del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB, té com a objectiu desenvolupar i millorar plans de bioseguretat per ajudar a ramaders i veterinaris en la tasca de mantenir els animals sans.

iStock/Smederevac

Coordinat per la Universitat de Ghent, BIOSECURE és un projecte de quatre anys finançat per la Unió Europea amb un pressupost de 5 milions d'euros i 19 socis participants de 12 països europeus. La UAB és un d’aquests participants, aportant més de 350.000 euros al projecte.

La bioseguretat és fonamental per a la gestió de la sanitat animal i el control de malalties, però la seva aplicació en l’àmbit de granja sovint és insuficient. Per tant, l'objectiu del projecte BIOSECURE és facilitar la comprensió, la priorització i l'aplicació de plans de bioseguretat sostenibles, rendibles i basats en l'evidència.

Això es durà a terme a través de diversos paquets de treball que inclouen: i) revisar el coneixement actual de la bioseguretat al llarg de la cadena de producció ramadera, ii) quantificar l'impacte de les pràctiques de bioseguretat en la prevenció d’infeccions i la propagació de patògens i iii) millorar les mesures de bioseguretat a través de la realització d'estudis de camp i d'experiments. A més, s’avaluarà l'impacte socioeconòmic del projecte BIOSECURE i es promourà la participació del sector ramader i veterinari per facilitar la transferència de coneixements i l'aplicació dels resultats del projecte. Els nous i/o millorats plans de bioseguretat desenvolupats en el projecte BIOSECURE ajudaran a ramaders i veterinaris de diverses espècies animals (porcina, avícola, bovina, petits ruminants) i de diferents tipus de producció (interior-exterior) a mantenir la salut dels animals. 

Investigadors de l’Àrea de Sanitat Animal del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB participaran en el projecte quantificant l'impacte de les pràctiques de bioseguretat en la prevenció d’infeccions i la propagació de patògens. La quantificació es farà amb models matemàtics d'anàlisis de risc, els resultats del qual seran aplicats a diferents granges a què els investigadors faran un seguiment en el temps. Així podran valorar l'impacte de la prevenció en la sanitat de la granja.

Alberto Allepuz

Àrea de Sanitat Animal

Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Referències

Enhanced and cost-effective biosecurity in livestock production - BIOSECURE. DOI: 10.3030/101083923. Grant agreement ID: 101083923

 
View low-bandwidth version