• UABDivulga
01/2012

AULATICE: El 97% dels professors considera que l'ús de les TIC a les aules millora els aprenentatges

La investigació AULATICE, liderada pel professor Pere Marquès de la UAB, va ser concebuda amb una doble finalitat: d'una banda l'experimentació de les possibilitats didàctiques dels recursos TIC a les aules AULATICE, que disposen de pissarra digital interactiva, lector de documents i ordinadors personals, i per altra part la identificació dels millors models didàctics d'ús compartit dels llibres de text i els continguts digitals en línia que es poden utilitzar en aquestes aules. La investigació es va desenvolupar en 10 centres docents de primària i secundària entre 2009 i 2011 a partir de convenis de col·laboració entre les empreses SMART, EPSON i Edicions SM i el grup de recerca "Didàctica i Multimèdia" (DIM-UAB) de la UAB.

Els 50 professors participants van rebre cinc sessions formatives per orientar la integració i el bon ús dels recursos TIC en les seves activitats d'ensenyament i aprenentatge. Així, les pissarres interactives es van integrar plenament en les activitats habituals de les classes, superant de molt la utilització de les pissarres de guix o retolador. Pel que fa als ordinadors portàtils, la majoria del professorat els utilitza entre un 25% i un 50% de les seves classes, d'acord amb la nostra recomanació d'un ús mínim al voltant del 30% del temps de classe setmanal. Aquest ús dels portàtils es compagina sense problema amb l'ús de les tradicionals llibretes, els llibres de text en paper, els DVD que acompanyen alguns llibres de text, i els recursos multimèdia d'Internet.

Entre els models didàctics d'ús de la pissarra interactiva didàctica (PDI) més utilitzats destaquen les exposicions magistrals, la realització d'exercicis entre tota la classe, la correcció pública d'exercicis i la recerca d'informació a Internet des de la PDI, models més centrats en l'activitat i iniciativa del professor. Entre els models centrats en l'activitat i iniciativa dels estudiants hi ha: la presentació pública amb la PDI de treballs realitzats pels estudiants i la presentació de materials buscats a Internet. També trobem els models que permeten als alumnes exercir el rol de professor per explicar temes als seus companys o per crear recursos didàctics que després presentaran a la classe en la PDI.

Pel que fa a l'ús dels ordinadors portàtils per part dels estudiants destaquem els models didàctics següents: realitzar treballs diversos amb l'ordinador, buscar a Internet recursos per a l'assignatura i la realització d'exercicis (autocorrectius o no). En menor mesura, també han realitzat treballs al seu bloc o wiki, consultes en línia als seus companys, treballs col·laboratius, investigacions guiades (webquest...) i activitats diverses de producció creativa (contes, poemes).

L'ús conjunt dels llibres de text (digital o en paper) amb els recursos TIC de les aules AULATICE ha estat experimentat per un 50% dels professors, que en general estan satisfets dels resultats en utilitzar amb models didàctics tradicionals: el professor els usa per explicar i proposar exercicis als estudiants, i aquests els utilitzen per estudiar i realitzar els exercicis que indica el professor. Les seccions més utilitzades dels llibres en paper han estat: coneixements previs, presentació dels temes, resums, exercicis model d'exemple i exercicis sense solucions. Pel que fa als continguts digitals, les seccions més útils han estat: les presentacions multimèdia dels temes, els resums, els exercicis pas a pas i els enllaços web, així com també els exercicis autocorrectius, vídeos curts i animacions. Amb tot, malgrat la disponibilitat dels recursos digitals, en general els professors segueixen utilitzant amb més assiduïtat els llibres en paper.

Entre els avantatges que comporta l'aprofitament dels recursos de les aules AULATICE, més d'un 90% dels professors destaquen que facilita la renovació metodològica orientada a la innovació didàctica, que permet accedir a classe a molts recursos, que augmenta l'atenció i la motivació dels estudiants i en promou més la implicació i la participació, que facilita la realització de correccions col·lectives i activitats col·laboratives i en grup, que potencia la capacitat de memorització (memòria visual) i que facilita la comprensió i per suposat l'adquisició de competències digitals.

Entre els inconvenients, per un 79% dels professors l'ús de la tecnologia de les aules 2.0 els exigeix ​​dedicar més temps en la preparació de les classes, i un 67% manifesta tenir problemes amb les connexions d'Internet. A més, respecte als ordinadors portàtils dels estudiants, un 58% dels professors denuncia els problemes de virus i avaries.

Entrant en l'apartat dels aprenentatges, un 90% dels alumnes i un 97% dels professors considera que es milloren els aprenentatges amb les activitats que han realitzat amb el suport dels recursos tecnològics AULATICE, i un 77% apunta que també sembla que han millorat les qualificacions acadèmiques.

A més, al 97% del professorat (i a tots els alumnes) els resulta agradable organitzar activitats a les aules AULATICE, i encara que el 81% dels docents manifesten que li suposa un augment significatiu de feina, consideren que val la pena per la millora en els aprenentatges dels estudiants que s'obté. Aquest impacte és major en el cas dels estudiants que van bé en les assignatures o que si més no solen aprovar-les. En canvi, l'impacte positiu, que també es dóna, sembla menor en el cas dels alumnes amb dificultats per aprovar i els alumnes desmotivats.


1Percentatge de disminució (A-B) * 100 / A. Percentatge que representa la disminució d'alumnes que tenen aquesta nota a final de curs (AB) respecte als alumnes que la tenien a principi de curs (A).

A la taula, podem veure que pràcticament en tots els blocs de competències disminueix el nombre d'alumnes que suspenen (insuficient) i en comunicació lingüística, tractament de la informació, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa i social/ciutadana i interacció amb el món físic també es redueixen els aprovats baixos (suficient) i augmenten els notables i excel·lents.

Pere Marquès

Referències

AULATICE

 
View low-bandwidth version