• UABDivulga
01/03/2016

Antecedents d’abús emocional, físic i sexual i comorbiditat psiquiàtrica en pacients addictes

drogas y abuso
Els trastorns mentals i l’addicció han estat temes de recurrent investigació, tanmateix, no s’han realitzat suficients estudis sobre la relació de les experiències de violència en pacients addictes. Mitjançant la comparació de característiques clíniques i psicopatològiques en funció d’abusos psicològics i físics en pacients addictes, un estudi demostra que aquest tipus de vivències són més freqüents, per la qual cosa s’haurien de considerar per al seu tractament psiquiàtric i d’addicció.

Autor: iStockphoto/stevanovicigor.

Les experiències d’abús emocional, físic i sexual confereixen un significatiu deteriorament general i són un factor de risc per al desenvolupament de trastorns mentals, en el cas dels pacients amb addicció es presenten alhora amb freqüència aquests trastorns, la qual cosa es coneix com a patologia dual. A això se suma que les prevalences de maltractaments trobades en pacients addictes són més altes que en població general.
 
Tot i que els antecedents d’abusos s’associen a major psicopatologia, són escassos els estudis que han analitzat la comorbiditat psiquiàtrica en funció d’haver estat víctima d’abusos en mostres de pacients addictes. Aquest és el primer estudi que inclou l’anàlisi sistemàtica d’un gran grup de possibles trastorns mentals.
 
L’objectiu ha estat comparar característiques clíniques i psicopatològiques en funció de les vivències d’abús (físic, psicològic i sexual) en pacients amb addicció. El procediment va consistir a fer quatre visites de valoració, durant les quals es van recollir dades sociodemogràfiques, variables referents al consum, els antecedents d’abusos emocional, físic i sexual, es va avaluar la gravetat de l’addicció i els trastorns mentals. Van participar 512 pacients en tractament per dependència de substàncies, dels quals el 45.90% va referir haver patit algun tipus d’abús al llarg de la seva vida.
 
Es conclou que els antecedents d’abusos són molt freqüents entre pacients addictes i han de ser incorporats dins del procés diagnòstic. Els antecedents de maltractament s’observen amb major freqüència en dones i s’associen a major psicopatologia, destacant el trastorn límit de la personalitat, els símptomes depressius i intents de suïcidi. Es considera que és important revisar les estratègies de tractament per a aquest tipus de pacients, no només per contribuir al control dels símptomes de les diferents comorbiditats psiquiàtriques, sinó per millorar l’evolució de l’addicció d’aquests pacients.
 

Constanza Daigre
Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut (UAB)

Referències

Daigre, Constanza; Rodríguez-Cintas, Laia; Tarifa, Núria; Rodríguez-Martos, Lola; Grau-López, Lara; Berenguer, Marta; Casas, Miguel; Roncero, Carlos. History of sexual, emotional or physical abuse and psychiatric comorbidity in substance-dependent patients. Psychiatry Research. 2015, vol. 229, num. 3, p. 743-749. doi:  10.1016/j.psychres.2015.08.008.

 
View low-bandwidth version