• UABDivulga
02/2008

Fecundación in vitro: millorant la crioconservació

Imatges de microscòpia confocal d'oòcit bovin madurat in vitro
En el camp de la fecundació in vitro es poden utilitzar oòcits frescos o crioconservats (congelats). Els avantatges de la crioconservació són evidents, però té un desavantatge important : l'eficàcia de la fecundació és molt menor. Aquest treball ha explorat un mètode per estabilitzar els oòcits mitjançant Taxol en crioconservar-los, incrementant el percentatge d'èxit de la fecundació.

Malgrat els embrions de moltes espècies de mamífer poden ser criopreservats amb certa eficàcia, l’èxit a l’hora de crioconservar oòcits de mamífer és relativament baix. El percentatge de desenvolupament embrionari obtingut desprès de fecundar in vitro oòcits crioconservats és molt més baix que l’obtingut utilitzant oòcits frescos. Els protocols de crioconservació d’oòcits tenen com a principal objectiu mantenir la integritat del fus cromosòmic durant el procés de refredament. La conseqüència més important del refredament sobre la placa metafàsica és la despolimerització i la desaparició dels microtúbuls. La repolimerització d'aquesta estructura és possible quan es recupera la temperatura fisiològica, encara que no sempre es produeix de manera correcta, provocant que un percentatge de plaques metafàsiques presentin alteracions en els patrons de distribució dels cromosomes o dels microtúbuls.

El TaxolTM (paclitaxel) estabilitza l'estructura del citoesquelet incrementant la polimerització dels microtúbuls tot reduint la concentració crítica de tubulina lliure necessària durant la polimerització. Així, l’objectiu d’aquest treball ha estat analitzar els efectes de la vitrificació per OPS utilitzant un estabilitzador del citoesquelet, el Taxol TM, sobre l’estructura del fus meiòtic i la distribució dels grànuls corticals d’oòcits bovins (vaca i vedella) congelats en estadi de metafase de la segona divisió meiòtica. En aquest estudi, es va observar un efecte positiu quan s'afegia TaxolTM a la solució de vitrificació, obtenint percentatges d'anormalitats del fus i en la distribució dels cromosomes semblants a les del grup control i inferiors a les del grup d'oòcits vitrificats en absència d'aquest estabilitzador dels microtúbuls. Pel què fa a la distribució dels grànuls corticals, després del procés de vitrificació en presència de TaxolTM el percentatge d'oòcits que presentava un patró de distribució de grànuls corticals perifèrica (normal) no va diferir del control, mentre que els oòcits vitrificats sense TaxolTM van presentar percentatges de distribució perifèrica inferiors, augmentant els percentatges de distribució cortical. Finalment, en l’últim grup d’experiments es va valorar l'efecte de l’addició de TaxolTM en la solució de vitrificació sobre el desenvolupament embrionari dels oòcits bovins. Encara que els percentatges de divisió embrionària i desenvolupament a estadi de blastocist després de vitrificar oòcits de vaca i vedella en presència de TaxolTM   van ser inferiors als del grup control, aquests resultats van ser superiors als dels oòcits vitrificats sense la presència d'aquest estabilitzador, demostrant-se així l'efecte positiu del TaxolTM en estabilitzar l'estructura del fus cromosòmic durant el procés de vitrificació.


En resum, aquests resultats indiquen que el pretractament dels oòcits bovins amb Taxol abans de la vitrificació ajuda a reduir el dany produït pel procés de crioconservació, i millora el posterior desenvolupament embrionari dels oòcits vitrificats.Teresa Mogas
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Effects of pre-treating in vitro-matured bovine oocytes with the cytoskeleton stabilizing agent taxol prior to vitrification" Morato, R; Izquierdo, D; Albarracin, JL; Anguita, B; Palomo, MJ; Jimenez-Macedo, AR; Paramio, MT; Mogas, T. MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 75 (1): 191-201 JAN 2008

 
View low-bandwidth version