Premi Amics de les Biblioteques 2022

PRESENTACIÓ DEL PREMIAT DE LA 7a EDICIÓ (2022) DEL PREMI “AMIC DE LES BIBLIOTEQUES”


QUIT
 

 

 

 

 

Des del 2016, la Universitat Autònoma de Barcelona vol reconèixer, amb el premi “Amics de les Biblioteques”, aquelles persones o institucions que han fet aportacions destacades a les biblioteques de la Universitat. Fins aquest moment aquestes aportacions han estat fons documentals en paper però amb la candidatura del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), la Biblioteca de Ciències Socials,  ha volgut fer un reconeixement a les aportacions a la biblioteca digital. 

El QUIT és un centre amb una gran i rellevant producció científica, i va ser el primer centre de recerca de l'àmbit de les ciències socials que va apostar per la ciència oberta, incorporant aquesta producció al Dipòsit Digital de Documents de la UAB-DDD, on la seva col·lecció és de les més nombroses en aquest àrea temàtica, amb una col·lecció que va creixent cada any des del 2014 https://ddd.uab.cat/collection/quit

El QUIT va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l’any 1991. Actualment el seu director és el Dr. Joan Miquel Verd Pericas. 

El centre orienta la seva activitat a dur a terme, difondre i promoure recerca en l’àmbit del treball i la vida quotidiana. En aquesta tasca investigadora s’interessa per considerar i introduir la dimensió de gènere, contemplant el treball més enllà de la seva accepció exclusivament mercantil i subratllant la importància tant del context com de les estratègies dels actors. 

Com a centre de recerca ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps, tant nacionals com a escala internacional, col·laborant amb equips de recerca europeus per tal d’afegir una dimensió comparativa a les diferents recerques. 

Va promoure i impulsar la creació l’any 2011 de l’Institut d'Estudis del Treball (IET), del qual forma part.