Premi Amics de les Biblioteques 2018


PRESENTACIÓ DELS PREMIATS DE LA 3a EDICIÓ (2018) DEL PREMI “AMIC DE LES BIBLIOTEQUES”
Jesús Moncada Estruga (Mequinensa, 1941- Barcelona, 2005)
 
Nascut a Mequinensa, es trasllada a Saragossa per cursar estudis de batxillerat i, un cop finalitzats, estudiar-hi magisteri. Deixa Saragossa per anar a viure a Barcelona i poder dedicar-se a la literatura i la pintura.
 
Jesús Moncada es dóna a conèixer com a escriptor amb el recull de narracions Històries de la mà esquerra, premi Joan Santamaria 1971. El 1988 publica la seva primera novel·la, Camí de sirga, que obté un gran èxit tant de públic com de crítica.
 
Els hereus de l’escriptor han cedit el seu fons personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, quedant dipositat a la Biblioteca d’Humanitats.  El fons personal està format per obra literària, dibuixos, fotografies, documentació professional i premsa. Actualment la Biblioteca està catalogant i classificant tota aquesta documentació  que properament es podrà consultar a través de la pàgina web:
 
http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/moncada/ 

Francisco Rico (Barcelona, 1942), catedràtic emèrit de Literatures Hispàniques Medievals de la UAB, és acadèmic de la Real Academia Española des de l’any 1987, accademico de la Academia Nazionale dei Lincei i de la British Academy.
 
Francisco Rico ha fet donació de la seva impressionant col·lecció bibliogràfica a la Biblioteca d’Humanitats. Consta d’uns 30.000 volums que fan una completa representació de tota la literatura occidental, amb una especial presència dels autors i temes que el professor ha estudiat al llarg de la seva carrera i que l’ha portat a recopilar bibliografia especialitzada de forma exhaustiva, dotant la col·lecció d’una singularitat excepcional.
 
La Biblioteca d’Humanitats també està rebent les revistes científiques del professor Rico. Col·leccions íntegres o parcials de revistes que ajuden a completar els fons a mida que el professor les va rebent. Particularment destaquen Iberida, Revista de Filología Hispánica, Lucanor o La balsa de la medusa, algunes de les quals ja tenim a la nostra Sala de Revistes.
 
 
 

Eduardo Rojo Torrecilla, (Barcelona, 1953), llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1976) i doctor en Dret per la mateixa universitat (1986).
 
Al gener del 2008 s’incorpora com catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment director del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la Facultat de Dret de la nostra universitat.
 
La seva activitat investigadora s’ha centrat en qüestions relacionades amb la política d’ocupació, amb especial atenció a la problemàtica dels col·lectius vulnerables i amb difícil accés al mercat laboral.  També ha treballat en l’estudi del dret constitucional de vaga, tema sobre el que va tractar la seva tesi doctoral.
 
Ha fet donació de la seva biblioteca particular a la Biblioteca de Ciències Socials especialitzada en dret, especialment en dret laboral i relacions laborals.