Eix Recerca - Pla Estratègic del Servei de Biblioteques

Objectius estratègics

  • Avançar en l'àmbit de la ciència oberta.
  • Optimitzar el suport a l'acreditació i avaluació de la recerca.
  • Contribuir activament a la visibilització de tota la producció científica.
 
Objectius de Desenvolupament Sostenible Acció
Pau, justícia

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Indicadors 2022 2021 2020
Percentatge d'articles referenciats a la base de dades de producció científica (CRIS) que hi ha al DDD
Mínim 10%
16,86% 11,19% 15,08%
Percentatge de creixement de la producció científica de la UAB al DDD
Mínim 10%
11,46% 7,77% 10,87%