Eix Persones - Pla Estratègic del Servei de Biblioteques

Objectius estratègics

  • Redefinir i reorganitzar l’equip humà del Servei de Biblioteques en funció dels nous reptes de la universitat.
  • Enfortir la gestió del coneixement i el sentiment de pertinença de l’equip humà.
 
Objectius de Desenvolupament Sostenible Acció

Salut i benestar

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.
Ciutats sostenibles 8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.
Ciutats sostenibles 10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

 

Pla Campus Solidari i Sostenible Acció

Campus SiS

Acció 22: Potenciar els programes d'integració laboral per a persones en risc d'exclusió social.