Eix Governança - Pla Estratègic del Servei de Biblioteques

Objectius estratègics

  • Innovar i experimentar en la implementació de noves aplicacions informàtiques.
  • Augmentar la transparència de les activitats i serveis.
  • Millorar circuits i processos.
 
Objectius de Desenvolupament Sostenible Acció

Industria

9.c. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions [...]

Pau, justícia

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Pau, justícia

17.8. [...]  augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.