La sostenibilitat a les biblioteques UAB

Les biblioteques de sempre han tingut un rol molt actiu en el suport al desenvolupament, la integració social i són un factor clau en el cohesionament de comunitats. La inclusió de l’accés a la informació i al coneixement o a les tecnologies de la informació en l’agenda 2030 com elements necessaris per al desenvolupament sostenible venen de la Declaració de Lió de la Federació Internacional d’Associacions de Biblioteques (IFLA) de 2014 .

Més recentment, les biblioteques de les universitats membres del CSUC van fer públic un manifest conjunt per mostrar la necessitat d’accelerar la transformació digital de l’educació superior amb el compromís de treballar conjuntament en 10 projectes estratègics, un dels quals és “alinear i adaptar els projectes, objectius i accions de les biblioteques als objectius ODS de les universitats derivats de l’Agenda 2030”

La UAB  també té una llarga trajectòria en l’àmbit del desenvolupament sostenible. Des de 1999 que ha anat  enllaçant diversos plans de sostenibilitat. Actualment hi ha vigent el Pla Campus Saludable i Sostenible (2018-2022).

En els darrers anys el Servei de Biblioteques ha participat en iniciatives diverses per contribuir a  la millora de la gestió ambiental dels edificis, així com ha format part de grups de treball transversals de sostenibilitat, igualtat i integració social.

La sostenibilitat de les Biblioteques de la UAB neix dels antecedents exposats i relaciona els 6 eixos del nostre Pla Estratègic 2018-2022, amb 14 actuacions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb 12 accions del Pla Campus Saludable i Sostenible a les quals contribueix.

A partir d’aquesta primera aproximació, anualment es farà el seguiment del compliment així com es determinaran les millores a aplicar.