Premi Amics de les Biblioteques


PRESENTACIÓ DELS PREMIATS DE LA 1ª EDICIÓ (2016) DEL PREMI “AMIC DE LES BIBLIOTEQUES”

BIBLIOTECA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Antoni Reguant i Gumà
Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona i llicenciat en Informàtica en la primera promoció de la Universitat Politècnica de Madrid
Ha cedit a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB gran part de la seva biblioteca personal que  comprèn la pràctica totalitat de llibres de matemàtiques de batxillerat editats a Espanya des del 1938 fins a la dècada dels setanta; exemplars dels primers cursos de les carreres tècniques des de principis del segle XX fins als anys seixanta; i llibres francesos, italians, així com alguns volums alemanys, d’alta investigació matemàtica dels segles XIX i XX.

BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS

Joaquín Cerdá Ruiz-Funes
Va ser catedràtic d’Història del Dret de la UAB. L’any 2012, gràcies a les gestions del doctor Sebastià Solé, els fills del Dr. Cerdá van fer donació d’una bona part de la seva enorme biblioteca particular a la Biblioteca de Ciències Socials. Aquesta donació estava constituïda fonamentalment per llibres i revistes d’història general, d’història del dret, de dret romà, i d’ altres matèries de ciències socials. Eren bàsicament els llibres amb els quals s’havia format com a historiador del dret i com a intel·lectual d’una curiositat universal.

Lluís Fina i Sanglas
Va ser professor del Departament d’Economia Aplicada  de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. La seva esposa Elena Blanchard va fer donació de la seva extensa i valuosa biblioteca professional a la Biblioteca de Ciències Socials. Aquest  fons bibliogràfic i estadístic està centrat en l’economia laboral en general i en molts dels seus aspectes en particular: atur, flexibilitat i mercat de treball, ocupació, estructura salarial i d’altres, tant pel que fa a Catalunya i Espanya com a Europa. Remarcable va ser la aportació de molta bibliografia en francès que completava la col·lecció existent a la nostra biblioteca.

Carlota Solé i Puig
Catedràtica de Sociologia de la UAB, actualment professora emèrita. Des de l’any 2009 ha anat fent donació a la Biblioteca de Ciències Socials de la seva biblioteca particular.  Les seves aportacions són molt importants per ampliar el nostre fons en matèries en les que ella ha investigat:  la teoria sociològica, el racisme i discriminació, el gènere, el treball domèstic i qüestions socials importants que són el reflex actual de la societat en que vivim, i per tant és un fons que enriqueix la nostra col·lecció.

BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL

Eugeni Giral i Quintana
Professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. Ha estat el principal impulsor- del Centre de Documentació de la Comunicació, el Cedoc, especialitzat en documentació política contemporània. El seu excepcional fons documental (gairebé 30.000 llibres, fullets i cartells i més de 9.000 títols de revistes ) s’ha anat reunint gràcies a les aportacions del doctor Giral, que ha adquirit i cedit bona part de la col·lecció, a més de realitzar una activitat incessant per obtenir nous materials.

Daniel Jones
Va ser professor al departament de Periodisme de la UAB. Al llarg de la seva vida professional Daniel Jones va formar una important biblioteca personal especialitzada en comunicació. L’any 2014 la seva família, representada per la professora Isabel Fernández Alonso, va fer-ne donació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. El fons inclou 5.400 llibres i 358 títols de revistes, de l’àmbit de la comunicació en el sentit més ampli: història del llibre i de la impremta, església i mitjans, història dels mitjans a Amèrica Llatina, biografies de prohoms de la comunicació, grups de comunicació, congressos, llibres de teoria i crítica, indústria cultural, estructura i política de la comunicació, etcètera.

Joaquim Romaguera i Ramió
Fou un historiador, escriptor, crític de cinema, investigador i aficionat al jazz, creador de la mediateca de l’ESCAC. L’any 2008 la seva biblioteca de cinema va ser cedida a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General  per la seva família. El fons documental Romaguera està format, en primer lloc, per 3.000 llibres, bona part dels quals tracten de la història del cinema mundial i en especial del cinema espanyol i català. A més, n’hi ha d’altres temes relacionats, com monografies sobre directors, autors, gèneres cinematogràfics, etcètera. La col·lecció de revistes, formada per 206 títols, recull les millors capçaleres sobre cinema, tant d’àmbit internacional com nacional i local.
D’altra banda, cal esmentar la col·lecció de dossiers temàtics, elaborats pel mateix Joaquim Romaguera, que ens donen una idea de la tasca intensiva de recopilació de documentació que utilitzava en les seves recerques.

BIBLIOTECA D’HUMANITATS

Jordi Castellanos i Vila
Va ser catedràtic de Filologia Catalana a la UAB. La Biblioteca d’Humanitats de la UAB ha rebut la seva biblioteca i el seu fons personal de mans de la seva vídua Roser Guardiola.  En aquesta biblioteca es condensa tota una vida dedicada a l’estudi i l’ensenyament de la literatura catalana.

Fundació Banc Sabadell
La Biblioteca d’Humanitats ha rebut el patrocini de la Fundació Banc Sabadell que ha permès allotjar la Biblioteca Jordi Castellanos, la Biblioteca Enric Lluch i la Biblioteca John Murra de l'Institut Català d'Antropologia, col·leccions de gran valor cultural que ara ja es troben parcialment a l'abast del públic. També ha donat suport a la digitalització de revistes d'art incorporades al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Societat del Gran Teatre del LiceuLogo de la Societat del Gran Teatre del Liceu
L'arxiu d'aquesta entitat privada està constituït per més de 50.000 documents generats per l'activitat del teatre d'òpera des de 1840 fins a 1981. La Biblioteca d’Humanitats organitza la digitalització d'aquest conjunt únic al món, n'ha creat la base de dades i incorpora la documentació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Tot això ho duu a terme gràcies al mecenatge de la pròpia Societat del Gran Teatre de Liceu.

BIBLIOTECA DE MEDICINA

Institut Ravetllat-Pla - Núria Pla i Monseny
Llicenciada en Medicina el 1940  va dirigir, després de la Guerra Civil, el laboratori creat pel seu pare, el Dr. Ramon Pla i Armengol, eminent tisiòleg. La Biblioteca i l’Arxiu de l’Institut Ravellat-Pla-Núria Pla i Monseny van ser cedits a la Biblioteca de Medicina l’any 2007. Font imprescindible per als investigadors de la tuberculosi durant la primera meitat del S.XX, té una importància cabdal per tres raons; perquè és una col·lecció única a Espanya; per la diversitat disciplinària que aborda la tuberculosi des de la medicina, la farmàcia i la veterinària; i perquè compta  amb un gran nombre de publicacions editades a Sud-Amèrica. És per tot això que aquesta biblioteca és una font imprescindible per al coneixement de l’origen i el desenvolupament de la indústria mèdica, farmacèutica i veterinària catalana i les seves relacions amb Llatinoamèrica.

BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s’ha compromès amb la Biblioteca de Veterinària de la UAB: va facilitar inicialment la cessió del fons de la Biblioteca del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.  El 2010  va establir un conveni amb la Facultat de Veterinària de la UAB en que es facilitava un suport econòmic per finançar part dels recursos documentals existents a la Biblioteca de Veterinària de la UAB. També la seva aportació ha servit per al foment de la preservació del patrimoni veterinari documental català.

Xavier Fàbregas i Comadran
Veterinari de professió, treballa durant un període com a professor associat de les àrees d’Agricultura i Producció Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB. El Sr. Fàbregas, veterinari i professor  de les àrees d’Agricultura i Producció Animal ha donat suport als projectes de la  Biblioteca de Veterinària cedint el seu fons de més de 5000 imatges de temàtica d’identificació animal, carns, i inspecció veterinària d’escorxadors del període 1988-2012 per fer-ne possible la versió digital en el repositori de la UAB DDD.