Go to main content

Defense of the doctoral thesis of Joan Checa

Share by Whatsapp Share by e-mail

Event details

Next Friday, May 26th will take place the reading of Joan Checa's doctoral thesis, entitled: La configuració de la macroregió urbana mediterrània. La integració del territori a Catalunya, Illes Balears i País Valencià a partir de l'anàlisi del poblament, l'ocupació del sòl, l'ús de l'espai, les desigualtats territorials i percepció de la població. (Director: Oriol Nel-lo).