Teresa Freixes Teresa Freixes, nova Secretària General de la Real Academia Europea de Doctores La Dra. Teresa Freixes Sanjuán ha estat nomenada Secretària General de la Reial Acadèmia Europea de Doctors [+]
Drets Humans International Workshop Young Researchers: Constitutional interpretation Democracy Fundamental Rights International Workshop for Young Researchers: Constitutional interpretation, Democracy and Fundamental rights 13 December 2018. Center for Human Rights Studies-UAB [+]
El gobierno de las universidades Workshop ‘El gobierno de las universidades ‘ Seminario Internacional – Jornada de Trabajo – Workshop sobre “EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES“. [+]
Codi Civil Catalunya Codificació Civil de Catalunya Publicat el nomenament dels Vocals del Ple de la Comissió de Codificació Civil de Catalunya i de les presidències i vocalies de les seves seccions amb professors de la nostra facultat. [+]
Oferta de contratación de profesor lector de Derecho mercantil Convocatòries 2017 i 2018 Serra Hunter - Call for 2017 and 2018 Serra Hunter Programme Primera convocatoria Serra Hunter 2018 (Ciència Política) - 1st call for 2018 Serra Hunter Programme - (Political Science).
Primera convocatoria Serra Hunter 2017 (Filosofia del Dret) - 1st call for 2017 Serra Hunter Program - (Philosophy of Law).
Segona convocatòria 2017 Serra Hunter per contractació (Lector) (Dret Penal) - 2ond Call for 2017 Serra Hunter Programme (Tenure-elegible lecturer)  (Criminal Law). [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciència Política i Dret Públic
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 23 11
FAX +34 93 581 24 39

d.c.politicaarrobauab.cat