Texas Seminari "The Criminal Justice system in Texas (USA)" Impartit per el prof. Peter Johnstone (University of North Texas). 23 de Gener 2019 (12-13,30 hores). Sala de Juntes (Facultat de Dret).

 

[+]
Drets Fonamentals International Workshop for Young Researchers The International Workshop for Young Researchers is a new initiative of the Center for Human Rights Studies of the Autonomous University of Barcelona. 
[+]
Teresa Freixes Teresa Freixes, nova Secretària General de la Real Academia Europea de Doctores La Dra. Teresa Freixes Sanjuán ha estat nomenada Secretària General de la Reial Acadèmia Europea de Doctors [+]
Oferta de contratación de profesor lector de Derecho mercantil Convocatòries 2017 i 2018 Serra Hunter - Call for 2017 and 2018 Serra Hunter Programme Primera convocatoria Serra Hunter 2018 (Ciència Política) - 1st call for 2018 Serra Hunter Programme - (Political Science).
Primera convocatoria Serra Hunter 2017 (Filosofia del Dret) - 1st call for 2017 Serra Hunter Program - (Philosophy of Law).
Segona convocatòria 2017 Serra Hunter per contractació (Lector) (Dret Penal) - 2ond Call for 2017 Serra Hunter Programme (Tenure-elegible lecturer)  (Criminal Law). [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciència Política i Dret Públic
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 33 11
FAX +34 93 581 24 39

d.c.politicaarrobauab.cat