Drets Humans International Workshop Young Researchers: Constitutional interpretation Democracy Fundamental Rights International Workshop for Young Researchers: Constitutional interpretation, Democracy and Fundamental rights 13 December 2018. Center for Human Rights Studies-UAB [+]
El gobierno de las universidades Workshop ‘El gobierno de las universidades ‘ Seminario Internacional – Jornada de Trabajo – Workshop sobre “EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES“. [+]
Codi Civil Catalunya Codificació Civil de Catalunya Publicat el nomenament dels Vocals del Ple de la Comissió de Codificació Civil de Catalunya i de les presidències i vocalies de les seves seccions amb professors de la nostra facultat. [+]
Miquel Roca i Manuel Gerpe Miquel Roca i Manuel Gerpe reflexionen sobre els 40 anys de la Constitució El 7 de novembre, l'Associació d'Amics de la UAB organitza el debat "La Constitució espanyola, quaranta anys d'història" amb l'advocat Miquel Roca, que va ser ponent de la Constitució, i Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional i síndic de greuges de la UAB. [+]
Oferta de contratación de profesor lector de Derecho mercantil Convocatòries 2017 i 2018 Serra Hunter - Call for 2017 and 2018 Serra Hunter Programme Primera convocatoria Serra Hunter 2018 (Ciència Política) - 1st call for 2018 Serra Hunter Programme - (Political Science).
Primera convocatoria Serra Hunter 2017 (Filosofia del Dret) - 1st call for 2017 Serra Hunter Program - (Philosophy of Law).
Segona convocatòria 2017 Serra Hunter per contractació (Lector) (Dret Penal) - 2ond Call for 2017 Serra Hunter Programme (Tenure-elegible lecturer)  (Criminal Law). [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciència Política i Dret Públic
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 23 11
FAX +34 93 581 24 39

d.c.politicaarrobauab.cat